8368 - Kaly, upravený bioodpad a půdy

Seznam norem ČSN obsahuje informace o platnosti, o vydaných změnách a opravách norem ČSN. Seznam též obsahuje odkazy na náhrady již zrušených norem a náhledy obsahu, které byly poskytnuty vydavatelem ke zveřejnění.

Vyhledat normu ČSN lze prokliknutím na daný obor a podobor nebo zadáním čísla normy ČSN nebo slov očekávaných v názvu normy do vyhledávacího políčka v horním panelu.

loading

ČSN P CEN/TS 16177   (836800) Kaly, upravený bioodpad a půdy - Vyluhování pro stanovení vyluhovatelných amonných iontů, dusičnanů a dusitanů Norma Kat. číslo: 90696

 Kaly, upravený bioodpad a půdy - Vyluhování pro stanovení vyluhovatelných amonných iontů, dusičnanů a dusitanů
Dlouhý název: Kaly, upravený bioodpad a půdy - Vyluhování pro stanovení vyluhovatelných amonných iontů, dusičnanů a dusitanů
Krátký název: Norma
Třídící znak: 836800
Platnost: Norma je platná
Vydání: 08/2012
Účinnost: 09/2012 - doposud
Jazyk: Část nebo celá norma je v angličtině.
211,00 
211,00  s DPH

ČSN P CEN/TS 16188   (836801) Kaly, upravený bioodpad a půdy - Stanovení prvků ve výluzích lučavkou královskou a kyselinou dusičnou - Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS) Norma Kat. číslo: 90695

 Kaly, upravený bioodpad a půdy - Stanovení prvků ve výluzích lučavkou královskou a kyselinou dusičnou - Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS)
Dlouhý název: Kaly, upravený bioodpad a půdy - Stanovení prvků ve výluzích lučavkou královskou a kyselinou dusičnou - Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS)
Krátký název: Norma
Třídící znak: 836801
Platnost: Norma není platná - byla zrušena bez náhrady
Vydání: 08/2012
Účinnost: 09/2012 - 12/2021
Jazyk: Část nebo celá norma je v angličtině.

ČSN P CEN/TS 16182   (836802) Kaly, upravený bioodpad a půdy - Stanovení nonylfenolů (NP) a nonylfenol mono- a diethoxylátů s použitím plynové chromatografie s hmotnostně selektivní detekcí (GC-MS) Norma Kat. číslo: 90694

 Kaly, upravený bioodpad a půdy - Stanovení nonylfenolů (NP) a nonylfenol mono- a diethoxylátů s použitím plynové chromatografie s hmotnostně selektivní detekcí (GC-MS)
Dlouhý název: Kaly, upravený bioodpad a půdy - Stanovení nonylfenolů (NP) a nonylfenol mono- a diethoxylátů s použitím plynové chromatografie s hmotnostně selektivní detekcí (GC-MS)
Krátký název: Norma
Třídící znak: 836802
Platnost: Norma je platná
Vydání: 08/2012
Účinnost: 09/2012 - doposud
Jazyk: Část nebo celá norma je v angličtině.
315,00 
315,00  s DPH

ČSN P CEN/TS 16189   (836803) Kaly, upravený bioodpad a půdy - Stanovení lineárních alkylbenzensulfonátů (LAS) vysokoúčinnou kapalinovou chromatografií (HPLC) s fluorescenční detekcí (FLD) nebo s hmotnostně selektivní detekcí (MS) Norma Kat. číslo: 90693

 Kaly, upravený bioodpad a půdy - Stanovení lineárních alkylbenzensulfonátů (LAS) vysokoúčinnou kapalinovou chromatografií (HPLC) s fluorescenční detekcí (FLD) nebo s hmotnostně selektivní detekcí (MS)
Dlouhý název: Kaly, upravený bioodpad a půdy - Stanovení lineárních alkylbenzensulfonátů (LAS) vysokoúčinnou kapalinovou chromatografií (HPLC) s fluorescenční detekcí (FLD) nebo s hmotnostně selektivní detekcí (MS)
Krátký název: Norma
Třídící znak: 836803
Platnost: Norma je platná
Vydání: 08/2012
Účinnost: 09/2012 - doposud
Jazyk: Část nebo celá norma je v angličtině.
315,00 
315,00  s DPH

ČSN P CEN/TS 16183   (836804) Kaly, upravený bioodpad a půdy - Stanovení vybraných ftalátů s použitím kapilární plynové chromatografie s hmotnostně spektrometrickou detekcí (GC-MS) Norma Kat. číslo: 90691

 Kaly, upravený bioodpad a půdy - Stanovení vybraných ftalátů s použitím kapilární plynové chromatografie s hmotnostně spektrometrickou detekcí (GC-MS)
Dlouhý název: Kaly, upravený bioodpad a půdy - Stanovení vybraných ftalátů s použitím kapilární plynové chromatografie s hmotnostně spektrometrickou detekcí (GC-MS)
Krátký název: Norma
Třídící znak: 836804
Platnost: Norma je platná
Vydání: 08/2012
Účinnost: 09/2012 - doposud
Jazyk: Část nebo celá norma je v angličtině.
315,00 
315,00  s DPH

ČSN P CEN/TS 16178   (836805) Kaly, upravený bioodpad a půdy - Stanovení farmaceutických výrobků Norma Kat. číslo: 90692

 Kaly, upravený bioodpad a půdy - Stanovení farmaceutických výrobků
Dlouhý název: Kaly, upravený bioodpad a půdy - Stanovení farmaceutických výrobků
Krátký název: Norma
Třídící znak: 836805
Platnost: Norma není platná - byla zrušena bez náhrady
Vydání: 08/2012
Účinnost: 09/2012 - 03/2018
Jazyk: Část nebo celá norma je v angličtině.

ČSN EN 16190   (836806) Půdy, upravený bioodpad a kaly - Stanovení dioxinů, furanů a polychlorovaných bifenylů podobných dioxinům metodou plynové chromatografie a hmotnostní spektrometrie s vysokým rozlišením (HR GC-MS) Norma Kat. číslo: 507727

 Půdy, upravený bioodpad a kaly - Stanovení dioxinů, furanů a polychlorovaných bifenylů podobných dioxinům metodou plynové chromatografie a hmotnostní spektrometrie s vysokým rozlišením (HR GC-MS)
Dlouhý název: Půdy, upravený bioodpad a kaly - Stanovení dioxinů, furanů a polychlorovaných bifenylů podobných dioxinům metodou plynové chromatografie a hmotnostní spektrometrie s vysokým rozlišením (HR GC-MS)
Krátký název: Norma
Třídící znak: 836806
Platnost: Norma je platná
Vydání: 07/2019
Účinnost: 08/2019 - doposud
Jazyk: Část nebo celá norma je v angličtině.
525,00 
525,00  s DPH

ČSN P CEN/TS 16190   (836806) Kaly, upravený bioodpad a půdy - Stanovení dioxinů a furanů, a polychlorovaných bifenylů podobných dioxinům plynovou chromatografií s hmotnostní spektrometrií s vysokým rozlišením (HR GC-MS) Norma Kat. číslo: 90690

 Kaly, upravený bioodpad a půdy - Stanovení dioxinů a furanů, a polychlorovaných bifenylů podobných dioxinům plynovou chromatografií s hmotnostní spektrometrií s vysokým rozlišením (HR GC-MS)
Dlouhý název: Kaly, upravený bioodpad a půdy - Stanovení dioxinů a furanů, a polychlorovaných bifenylů podobných dioxinům plynovou chromatografií s hmotnostní spektrometrií s vysokým rozlišením (HR GC-MS)
Krátký název: Norma
Třídící znak: 836806
Platnost: Norma není platná
Vydání: 08/2012
Účinnost: 09/2012 - 07/2019
Jazyk: Část nebo celá norma je v angličtině.
Norma byla nahrazena těmito normami: ČSN EN 16190   (836806)
Detail

ČSN P CEN/TS 16201   (836807) Kaly, upravený bioodpad a půdy - Stanovení životaschopných semen rostlin a propagulí Norma Kat. číslo: 97455

 Kaly, upravený bioodpad a půdy - Stanovení životaschopných semen rostlin a propagulí
Dlouhý název: Kaly, upravený bioodpad a půdy - Stanovení životaschopných semen rostlin a propagulí
Krátký název: Norma
Třídící znak: 836807
Platnost: Norma je platná
Vydání: 08/2015
Účinnost: 09/2015 - doposud
Jazyk: Část nebo celá norma je v angličtině.
211,00 
211,00  s DPH