Technické normy ČSN - požární bezpečnost a ochrana

Pokusili jsme se pro Vás připravit výběr požárních norem z různých oborů (např. elektrotechnika a energetika, zdvihací zařízení, stavebnictví, apod.).

Na rozdíl od jiných oborů jsme u požárních norem použili výpis odkazů na konkrétní normy. Pouze v některých případech (např. "Požární signalizace", "Požární bezpečnost staveb", atd.), kdy je v podtřídě obsaženo více norem týkající se požární ochrany, jsme uvedli odkaz na podtřídu nebo třídu ČSN. Teprve po kliknutí na tyto odkazy budou vypsány konkrétní normy.

Kompletní výpis norem ČSN týkajících se požární bezpečnosti získáte vepsáním slova "požární" do vyhledávacího políčka a kliknutím na "OK".

 

Požární normy
(013495) ČSN 01 3495

Výkresy ve stavebnictví - Výkresy požární bezpečnosti staveb

(018013) ČSN 01 8013

Požární tabulky

(061008) ČSN 06 1008

Požární bezpečnost tepelných zařízení

(137111) ČSN EN 1074-6

Armatury pro zásobování vodou - Hydranty

(274003) ČSN EN 81-58

Výtahy - Požární odolnost šachetních dveří

(274003) ČSN EN 81-72

Výtahy - Požární výtahy

Třídy a skupiny norem
34 - ELEKTROTECHNIKA - 3427 - Požární signalizace

Podtřída norem ČSN - po kliknutí budou vypsány konkrétní normy.

38 - ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

Celá třída norem ČSN - po kliknutí budou vypsány podtřídy.

73 - NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB - 7308 - Požární bezpečnost staveb

Podtřída norem ČSN - po kliknutí budou vypsány konkrétní normy.

Požární normy
(752411) ČSN 75 2411

Zdroje požární vody.

(808711) ČSN 80 8711

Tlakové požární hadice.

(808715) ČSN 80 8715

Zkoušení tlakových požárních hadic.

(833251) ČSN EN 13478

Bezpečnost strojních zařízení - Požární prevence a požární ochrana.