Výstražné a vytyčovací pásky

Koupit výstražné pásky

 

Pravidla dodržování bezpečnosti práce vyžadují viditelně označit všechna nebezpečí na únikových cestách, komunikacích, v odkládacích a skladovacích prostorech, zejména ostré hrany, rohy, výčnělky, snížené nebo zúžené průchody, výkopy a jiné překážky. K označení těchto nebezpečí lze dokonale použít samolepící výstražné pásky nebo vytyčovací pásy z naší nabídky:

 • samolepící výstražná páska: odolná a trvanlivá páska, vhodná k označení překážek a nebezpečí na komunikacích a únikových cestách
 • samolepící výstražná páska v návinu: nabízíme pásky ve dvou odolnostních provedeních.
  A) - páska méně odolná, lze ji použít k označení překážek nebo označení odkládacích prostorů.
  B) - odolná páska, vhodná ke značení průmyslových podlah, chodeb nebo sportovišť.
 • vytyčovací páska: bez samolepící vrstvy, vhodná k označení výkopů, stavenišť nebo jiných prostorů (např. sportovních akcí)

Pásky není vhodné používat k podlahové aplikaci (vyjma pásek B) - odolných a k tomuto účelu určených), zde je dodopučeno použít bezpečnostní nátěr nebo protiskluzové pásky z naší nabídky.

 

 Výstražné pásky jsou vyráběny v různých barevných kombinacích:

Barevná kombinace Účel
Žlutočerná páska  žlutá / černá označení nebezpečných míst
Červenobílá páska  červená / bílá zákaz vstupu nebo umístění prostředků požární ochrany
Modrobílá páska  modrá / bílá příkazové značení
Zelenobílá páska  zelená / bílá označení bezpečných prostorů

Barvy jsou kombinovány poměrem 1:1 v barevných pruzích se sklonem 45°, obvykle v pravém (normovém) a levém (protisměrném) provedení.

Montáž a návod na lepení

 • Pásku lze instalovat na hladké neporézní podkladové plochy, důkladně zbavené prachu, mastnoty, nebo jiného znečištění, které by mohlo mít vliv na lepivost.
 • Před instalací pásky na porézní, drsné nebo savé povrchy, nejdříve naneseme štětcem podkladový nátěr přímo na místo instalování pásky a necháme zaschnout.
 • Postupným tlakem (nejlépe gumovým válečkem nebo stěrkou) samolepící pásku přitiskneme k podkladu.
 • Lepení je nutné provádět při teplotách vyšších než +10°C.