Fotoluminiscenční značení

Koupit fotoluminiscenční tabulky

 

Požadavek Nařízení vlády č. 375/2017 Sb. o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů zní: „Informativní značky pro únik a evakuaci osob a značky překážek na únikových cestách musí být i při přerušení dodávky energie viditelné a rozpoznatelné minimálně po dobu nezbytně nutnou k bezpečnému opuštění objektu.“ Takový je požadavek Nařízení vlády č. 375/2017Sb. o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů v §2, odst. 4.

Vyrábíme a dodáváme fotoluminiscenční (samosvítivé) bezpečnostní tabulky a značky, kterými lze tento požadavek plně uspokojit. Námi dodávané fotoluminiscenční značky lze použít jako, v tomto požadavku, plnohodnotnou alternativu k osvětlení z náhradních zdrojů, které se aktivuje po vypnutí elektrického proudu. (Pozor však na předpisy pro nové nebo rekolaudované stavby, kde mohou být požadavky na osvětlení z náhradních zdrojů odlišné.)

Takový stav nastává především při požárech budov, kdy v závislosti na intenzitě požáru, mohou být ohroženy i lidské životy. Kombinací jednotlivých fotoluminiscenčních značek s fotoluminiscenčním značením únikových cest lze vytvořit souvislý naváděcí systém, který umožní bezpečnou evakuaci osob v co nejkratší době. Toto značení je svou jasnou viditelností základním a rozhodujícím předpokladem úspěšné evakuace, která musí proběhnout v prvních max. 30 minutách požáru nebo jiné krizové situace.

Viditelnost je dána dobou dosvitu a intenzitou jasu, která je pro různé materiály rozdílná. Doba dosvitu je důležitá hodnota pro určení doby, po kterou bude únikový systém v krizové situaci funkční. Hodnoty jasu (obvykle po 10 a 60 minutách) nám pak určují, jak dobře bude tento systém viditelný po uplynutí dané doby. K výrobě únikových značek používáme fotoluminiscenční materiál, který několikanásobně překračuje požadavky svítivosti předepsané normou DIN 67510 používané v zemích EU.

 

Fotoluminiscenční materiál - technická data

Fotoluminiscenční tabulky a značky vyrábíme a dodáváme v provedení samolepící fólie nebo plast. Volba použití samolepícího nebo plastového provedení se odvíjí od charakteru místa, kde má být tabulka instalována. Samolepící fotoluminiscenční značku použijeme v případě umístění na hladkém povrchu (kov, sklo, apod.), plastovou v případě montáže na porézní podklad (omítku, zdivo).

 

Hodnoty svítivosti a dosvitu fotoluminiscenčního materiálu FG600

Svítivost po 10-ti minutách po 60-ti minutách
Hodnoty měřené 400 mcd/m2 50 mdc/m2
Požadované hodnoty (dle DIN 67510) 20 mcd/m2 2,8 mcd/m2

Dosvit se pohybuje v řádu desítek hodin. Vzhledem k velmi vysokým hodnotám svítivosti (80-ti násobek normovaného minima) není měřen, ale lze jej v porovnání s méně svítivými materiály informativně odhadnout přibližně na 5400 minut (svítivost 0,2 mcd/m2).

 

Další technické parametry

Materiál Luminiscenční potahovaná PVC fólie samolepící
Povrchová úprava Transparentní PVC potažená
Lepidlo Akrylátové
Lepivost 23 N/25mm
Aplikační teplota minimum +5°C
Podkladový papír Silikonový 165g/m2
Síla papíru 0,20 mm
Síla fólie 0,25 mm s lepidlem
Celková síla 0,45 mm s lepidlem
Životnost Venkovní použití 7 let, vnitřní použití 20 let
Teplotní odolnost do 100°C

Netoxické, neobsahují fosfor ani radioaktivní částice.

 

Montáž a návod na lepení

Samolepící tabulky

  • Oddělením podkladového papíru a postupným tlakem (nejlépe gumovým válečkem nebo stěrkou) fólii přitisknout.
  • U větších formátů (A5, A4, A3 a větších) doporučujeme fólii, po sejmutí podkladového papíru, navlhčit vodou, tím se dočasně sníží lepivost a tabulkou lze po podkladovém materiálu pohybovat.
  • Doporučené podkladové plochy pro nalepení bezpečostních tabulek jsou všechny materiály (sklo, dřevo, kov, umělé hmoty apod.) s vyjímkou zdiva, betonu nebo porézních hmot. Podkladový povrch musí být důkladně zbavený prachu, mastnoty, nebo jiného znečištění, které by mohlo mít vliv na lepivost. Čerstvě lakované povrchy by měly být ponechány minimálně 3 měsíce bez polepení kvůli dozrání laku.
  • Lepení je nutné provádět při teplotách vyšších než +4°C.
  • Fólie, ze kterých jsou tabulky vyrobeny, lze používat v prostředích s teplotou pohybující se od -40°C do +100°C, jednorázově i +120°C.

Plastové tabulky

  • Možná montáž na hladké, ale i porézní povrchy.
  • Instalaci tabulek lze provézt šrouby a nýty.
  • Instalaci lze též provézt nalepením pomocí elastického tmelu (např. silikonu) nebo polyuretanového tmelu, případně pomocí oboustraně lepících folií. Plastovým materiálem je tvrzený polystyren, k lepení tedy nelze použít Chemopren či jiná lepidla na podobné bázi. Před lepením musí být podkladový povrch důkladně zbavený prachu, mastnoty, nebo jiného znečištění.

 

Údržba a čištění bezpečnostních tabulek

  • Potisk bezpečnostních tabulek UV vytvrzenými barvami je odolný vůči standardním čistícím prostředkům, jako například čistič na okna (i s obsahem alkoholu), jarová voda nebo roztok SAVO (testován byl prostředek SAVO na koupelny). Potisk odolá i lehkému přetření benzínovým čističem nebo isopropylem. UV vytvrzené barvy jsou odolné vůči otěru.
  • Používat k čištění agresivnější chemické čistící prostředky (ředidla, roztoky kyselin, atd.) spíše nedoporučujeme.