O nás

Historie

 • Firmu založil v roce 1992 Ing. Jiří Řezníček st. a její první a zpočátku jedinou aktivitou byl prodej českých technických norem v prodejně Hradci Králové v Hořické ulici č.p. 405.
 • V průběhu roku 1993 je postupně rozšiřován nabízený sortiment o odborné publikace, zejména z oblasti účetnictví a práva, Sbírku zákonů, hospodářské a celní tiskopisy a bezpečnostní tabulky.
 • Na jaře 1994 dochází vstupem Jitky Řezníčkové a Ing. Jiřího Řezníčka ml. ke vzniku sdružení fyzických osob podnikajících dále pod společným názvem Ing. Jiří Řezníček - TECHNOR.
 • V roce 1995 jsou aktivity rozšířeny o služby spojené s dodávkami technických norem, tedy hlavně o pravidelné měsíční výběry a dodávky norem podle zadání odběratele. Firma se též více soustřeďuje na prodej a rozšíření sortimentu bezpečnostních tabulek.
 • K zásadní změně a následnému rozvoji služeb dochází koncem roku 2000 realizací projektu Automatické aktualizace ČSN. Spuštěním služby Automatické aktualizace se zákazníkům otevřela možnost pravidelných dodávek norem ČSN nikoliv tak, jako doposud, odběrem celých tříd a skupin ČSN podle oborového třídění, ale aktualizací a následným dodáním náhrad, změn a oprav konkrétních norem ČSN používaných zákazníkem. Služba přímo reaguje a řeší potřeby zákazníků držících certifikát ISO 9000 nebo ISO 9001.
 • V Prosinci 2001 je přestěhována prodejna do nových a větších prostor, které se nacházejí ve Wonkově ulici č.p. 432, v areálu VERTEXu, poblíž Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Sortiment je rozšířen o zahraniční technické normy DIN, IEC, ISO, atd. a oborové normy TPG, TNV a TNO.
 • Od roku 2004 zajišťujeme výrobu bezpečnostních tabulek a bezpečnostního značení (zakázkově i standardně), rozšířenou o výrobu reklamních tabulí a polepů.
 • Na začátku roku 2007 ukončujeme prodej Sbírky zákonů a Věstníků ústředních orgánů (pro nerentabilnost), zároveň rušíme nabídku norem TPG (pro nemožnost získat od vydavatele přesné, spolehlivé a včasné informace).
 • Od Listopadu 2007 máme povolen vlastní tisk norem ČSN na základě smluvního vztahu s Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.
 • Od Prosince 2009 rozšiřujeme technologii výroby bezpečnostních tabulek a bezpečnostního značení o digitální tiskový stroj umožňující plnobarevný tisk i malých serií v příznivých cenách.
 • V Srpnu 2013 omezujeme nabídku odborné literatury pouze na technické publikace.
 • Od dubna 2014, zakoupením dalšího velkoformátového tiskového stroje, jsme výrobu a tisk bezpečnostních tabulek kompletně převedli na digitální tiskovou technologii.
 • Od září 2017 je zakoupen nový velkoformátový tiskový stroj, pracující na bázi inkoustů vytvrzovaných UV světlem. Tato technologie výrazně zlepšila stálobarevnost našich výrobků a jejich odolnost vůči mechanickému a chemickému opotřebení.
 • 1.4.2018 měníme právní formu podnikání z OSVČ na právnickou osobu TECHNOR print, s.r.o.. Pro naše zákazníky se tím ale změní pouze název dodavatele a jeho IČO. Adresy, telefony a e-mailové spojení zůstává stejné.

Současnost

 • V současnosti je hlavní činností firmy vlastní výroba a prodej bezpečnostních tabulek a bezpečnostního značení. Vedle této činnosti i nadále tiskneme a dodáváme technické normy ČSN a provádíme službu Automatické aktualizace ČSN.
 • Ze sortimentu odborné literatury byla vyřazena literatura právní a účetní (např. ÚZ). Dále nabízíme technické tituly z oboru elektro a tituly řešící bezpečnost práce.
 • Nabízíme i nadále široký sortiment tiskopisů.