Technické normy ČSN - stavebnictví

Zde jsme pro zákazníky, kteří se potřebují zorientovat v technických normách ČSN z oboru stavebnictví, připravili výběr tříd ČSN s krátkým popisem, čím se jednotlivé třídy zabývají. Normy týkající se stavebnictví jsou, stejně jako normy z jiných odvětví, zařazeny i v jiných třídách ČSN (např. 0102 - Vyvolená čísla, normální rozměry …, 0103 - Jakost, apod.)

Chápejte, prosím, tento výběr jako malou nápovědu nikoliv jako úplný výpis všech nortem ČSN dotýkajících se problematiky stavebnictví.

 

Třída 01
01 - OBECNÁ TŘÍDA - 0134 - Výkresy ve stavebnictví

Označování stavebních hmot, měřítka, kreslení stavebních částí a prvků, výkresy instalací a vytápění, ...

Třída 72 - 74
72 - STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY

Geologie, zeminy, horniny, nerosty, pojiva, malty, beton, keramické a izolační materiály, …

73 - NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB

Geometrická přesnost, stavební fyzika, zakládání staveb, zděné, betonové, kovové a dřevěné konstrukce, střechy, zemní práce, obkladačské a klempířské práce, funkční díly, komunikace a mosty, vodovody a kanalizace, …

74 - ČÁSTI STAVEB

Schodiště, stropy, podlahy, okna, dveře, vrata, …