Bezpečnostní tabulky a značky

Koupit bezpečnostní tabulky

 

Nepostradatelnou součástí vybavení každé firmy, úřadu, školy či nemocnice jsou bezpečnostní tabulky a značení. Jejich použití je povinné v každé, byť sebemenší dílně, bezpečnostní tabulky musí označovat rizika na každém mechanickém stroji nebo elektronickém zařízení..

Bezpečnostní tabulky a značky, se kterými se setkáte v nabídce našeho internetového obchodu, jsou v souladu s technickými a právními předpisy, přesněji s ČSN ISO 3864-1, ČSN EN ISO 7010 a Nařízením vlády č.375/2017 Sb. (PDF) o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů. Nabízené bezpečnostní tabulky a značky plně uspokojí podmínky, které na provozování veškerých zařízení klade bezpečnost práce a požární ochrana.

Bezpečnostní tabulky, nabízené prostřednictvím našeho e-Shopu, jsou vyrobeny ze zahraničních samolepících folií nebo plastů a potištěny kvalitními barvami metodou digitálního velkoplošného tisku. Bezpečnostní tabulky a značky odolávají povětrnostním vlivům (voda, slunce, mráz) a některým znečišťujicím látkám (olej, nafta, benzín). Plastové a fotoluminiscenční tabulky jsou potisknuté UV vytvrzenými barvami a jsou odolné i fůči ředidlům a agresivnějším čistícím prostředkům, např. isopropyl. Odolnost proti otěru a stálobarevnost je u samolepících tabulek vyšší než 5 let, u plastových tabulek, které mají všeobecně nižší životnost, vyšší než 2 roky.

V některých případech je nutno instalovat tabulky nebo značky plastové, a to i přes jejich nižší životnost a složitější montáž. Například při montáži na porézní povrchy, ploty nebo při používání přenosných bezpečnostních tabulek. V těchto případech doporučujeme, pro několikanásobné zvýšení životnosti, použít kombinaci samolepící bezpečnostní tabulky s plastovým podkladem, který též dodáváme.

Vyrábíme a dodáváme také bezpečnostní tabulky a značky "na zakázku", podle specifických požadavků zákazníka (např. cizojazyčné verze, nestandardní formáty či texty). Tyto tabulky jsou vyrobeny standardně sítotiskem, v kusové a malosériové výrobě řezacím plotterem, kdy požadovaný symbol nebo text je vyříznut ze samolepící fólie a nalepen na podkladovou samolepku, plast nebo jiný materiál.

 

Používané barvy a tvary bezpečnostních značek

Symbol Význam Barva bezpečnostní a kontrastní
trojúhelník výstraha, nebezpečí žlutá x černá
mezikruží zákaz červená x bílá
kruh příkaz modrá x bílá
obdélník, čtverec informativní zelená x bílá
obdélník, čtverec požární ochrana červená x bílá

 

Doporučené formáty bezpečnostních tabulek

K zachování dostatečné rozpoznatelnosti vzhledem k pozorovací vzdálenosti je důležitá též správná volba velikosti instalované bezpečnostní tabulky nebo značky. K určení velikosti lze použít vzorec h=l/Z , doporučený normou ČSN ISO 3864-1 (h - výška bezpečnostní tabulky nebo značky, l - pozorovací vzdálenost, Z - činitel vzdálenosti). Činitel vzdálenosti Z je, pro jednotlivé, významem různé, značky, odlišný.

V praxi lze, pro zjednodušení, použít následující tabulku:

Význam značky Rozpoznatelnost
A6 A5 A4 10x10 15x15 20x20 20x10 30x15
zákazová, výstražná, příkazová 4 m 5,5 m 8 m 4 m 5,5 m 8 m - -
informativní, požární, únikové 10 m 14 m 20 m 10 m 14 m 20 m 10 m 14 m
texty dodatkových značek   max. 25 m

 

Materiály - technická data

Značka Materiál Síla Teplotní odolnost Přilnavost
Samolepící fólie samolepící PVC fólie 0,1 mm do 100°C 20 N/25mm
Plast extrudovaný polystyren 0,5 mm do 60°C -

 

Montáž a návod na lepení bezpečnostních značek

Samolepící tabulky

 • Oddělením podkladového papíru a postupným tlakem (nejlépe gumovým válečkem nebo stěrkou) fólii přitisknout.
 • U větších formátu (A5, A4, A3 a větších) doporučujeme fólii po sejmutí podkladového papíru navlhčit vodou, tím se dočasně sníží lepivost a tabulkou lze po podkladovém materiálu pohybovat.
 • Doporučené podkladové plochy pro nalepení bezpečostních tabulek jsou všechny materiály (sklo, dřevo, kov, umělé hmoty apod.) s vyjímkou zdiva, betonu nebo porézních hmot. Podkladový povrch musí být důkladně zbavený prachu, mastnoty, nebo jiného znečištění, které by mohlo mít vliv na lepivost. Čerstvě lakované povrchy by měly být ponechány minimálně 3 měsíce bez polepení kvůli dozrání laku.
 • Lepení je nutné provádět při teplotách vyšších než +4°C.
 • Fólie, ze kterých jsou tabulky vyrobeny, lze používat v prostředích s teplotou pohybující se od -40°C do +100°C, jednorázově i +120°C.
 • Na fólii lze nesmazatelně psát "lihovou tužkou" CENTROPEN

Plastové tabulky

 • Možná montáž na hladké, ale i porézní povrchy.
 • Instalaci tabulek lze provézt šrouby a nýty.
 • Instalaci lze též provézt nalepením pomocí elastického tmelu (např. silikonu) nebo polyuretanového tmelu, případně pomocí oboustraně lepících folií. Plastovým materiálem je tvrzený polystyren, k lepení tedy nelze použít Chemopren či jiná lepidla na podobné bázi. Před lepením musí být podkladový povrch důkladně zbavený prachu, mastnoty, nebo jiného znečištění.

 

Údržba a čištění bezpečnostních tabulek

 • Potisk bezpečnostních tabulek je odolný vůči standardním čistícím prostředkům, jako například čistič na okna (i s obsahem alkoholu), jarová voda nebo roztok SAVO (testován byl prostředek SAVO na koupelny). Potisk odolá i lehkému přetření benzínovým čističem - intenzivním třením dochází k otěru.
 • K čištění nedoporučujeme používat chemické čistící prostředky: ředidla, isopropylalkohol, roztoky kyselin.