Služba Aktualizace norem ČSN

Jednorázová aktualizace - kontrola platnosti technických norem ČSN

Základní službou poskytovanou zákazníkům je kontrola platnosti technických norem. Při této kontrole provedeme jednorázové ověření platnosti kontrolované technické normy ČSN. V případě, je-li již norma neplatná, dohledáme k ní náhrady tak, jak postupně vycházeli (tzv. strom náhrad) s označením v současnosti poslední, platné náhrady či náhrad. O výsledku kontroly vypracujeme protokol o kontrole, který je taktéž doplněn informací o změnách a opravách k jednotlivým normám doposud vydaných.

Kontrolu platnosti technických norem ČSN provádíme na základě požadavku zákazníka-klienta. Tento požadavek musí obsahovat přesná označení norem s údaji: třídící znak, číslo normy a datum účinnosti nebo vydání normy ČSN a lze jej zaslat poštou či e-mailem na naši adresu (doporučujeme, aby soupis norem určených ke kontrole byl v elektronické formě v XLS, DBF nebo obdobném formátu).

K provedení Kontroly platnosti technických norem ČSN lze přiobjednat též porovnání původního a aktualizovaného soupisu norem, s výběrem a dodáním chybějících náhrad, změn a oprav jednotlivých norem. Pro případ tohoto porovnání potřebujeme od zákazníka nezbytnou informaci o změnách a opravách, které fyzicky vlastní. Porovnání aktualizovaného soupisu můžeme provést taktéž s fyzickým stavem norem ČSN, a to v naší provozovně nebo v sídle zákazníka.

Cena jednorázové aktualizace norem ČSN podle počtu kontrolovaných norem
Služba Cena
Kontrola norem a vypracování protokolu 10 Kč/ks
+ porovnání původního a aktualizovaného stavu + 5 Kč/ks
+ porovnání fyzického a aktualizovaného stavu v naší provozovně + 10 Kč/ks
+ porovnání fyzického a aktualizovaného stavu v sídle zákazníka-klienta + 550 Kč/hod.
+ cestovní náklady

Ceny uvedeny bez DPH 21%

Automatická (pravidelná) aktualizace ČSN

Od 1.1.2001 poskytujeme rozšířenou službu pro odběratele nově vydávaných ČSN, jejich změn nebo oprav.

Nový systém "Automatické aktualizace ČSN" umožňuje zajistit si pravidelnou aktualizaci jednotlivých, konkrétních ČSN tak, že máte používané normy vždy v platném a úplném znění a zároveň minimalizujete riziko zakoupení norem nepotřebných. Nový systém také vygeneruje informaci pro odběratele o nových normách, které by jej svým věcným zařazením mohly zajímat, tyto normy může odběratel následně doobjednat a zavést do systému pro budoucí pravidelnou aktualizaci.

Tento princip je výhodný zejména pro firmy certifikované podle EN ISO 9000, EN ISO 9001, atd., které mají přesně specifikovaný okruh používaných ČSN, ovšem i ostatním firmám či organizacím naše služba zásadně zjednoduší sledování změn v oblasti technické normalizace.

Automatická aktualizace probíhá jednou měsíčně vygenerováním protokolu o aktualizaci a jeho zasláním na e-mail odběratele-klienta. Normy ČSN uvedené v protokolu lze následně objednat k fyzickému dodání. Pravidelnou aktualizaci provádíme zpracováním a porovnáním oficiálních údajů zveřejňovaných Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a statní zkušebnictví.

Službu aktualizace ČSN poskytujeme na základě uzavřené smlouvy . Podpisu smlouvy musí nutně předcházet předání seznamu norem ČSN určených k aktualizaci, který podrobíme úvodní aktualizaci a připravíme k zadání do systému. Cena této úvodní aktualizace je 10,- Kč (bez DPH 21%) za každou kontrolovanou normu ČSN. Bude-li nám seznam norem určený k aktualizaci dodán v elektronickém formátu XLS, DBF nebo obdobném a bude-li obsahovat přesná označení norem s údaji: třídící znak, číslo normy a datum účinnosti nebo vydání normy ČSN, může být poplatek za vstupní kontrolu norem odpuštěn.

Cena následné služby pravidelné aktualizace ČSN je určena na kalendářní rok podle cenové tabulky v závislosti na množství sledovaných norem ČSN:

Počet aktualizovaných (sledovaných) norem Cena služby na rok
1 až 30 ks paušál 500 Kč + 20 Kč/ks
31 až 50 ks paušál 650 Kč + 15 Kč/ks
51 až 100 ks paušál 800 Kč + 12 Kč/ks
101 až 250 ks paušál 1100 Kč + 9 Kč/ks
251 až 500 ks paušál 1600 Kč + 7 Kč/ks
501 až 1000 ks paušál 2600 Kč + 5 Kč/ks
1001 až 2500 ks paušál 4600 Kč + 3 Kč/ks
2501 ks a více paušál 9600 Kč + 1 Kč/ks

Ceny uvedeny bez DPH 21%

Poznámka: v zadání pro aktualizaci lze kombinovat seznam konkrétních ČSN se soupisem tříd a skupin ČSN (např. třídy: 0134..., 2688..., 2690... + ČSN 331600, ČSN EN ISO 9001, atd.).

Případné dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 495 213 114.

 

Soubory ke stažení

Vzorové dokumenty ke stažení: