Technická normalizace - články

Články a informace týkající se a vysvětlující některé otázky z oblasti normalizace.

Title obrázku z RS

Aktualizace norem ČSN

Zákazníkům nabízíme řešení, jak udržet normy ČSN aktuální - tedy platné, včetně všech doplňků. Služba aktualizace norem umožňuje jednorázové ověření platnosti normy i pravidelné automatické aktualizace.

Pokračovat
Technické normy ČSN

Technické normy ČSN

Normy, přesněji, technické normy jsou vyjádřením určitých požadavků. Normy ČSN stanoví základní požadavky na kvalitu a bezpečnost, ochranu zdraví, atd.

Pokračovat
Závaznost norem ČSN

Závaznost norem ČSN

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky stanoví, že české technické normy (ČSN) nejsou obecně závazné. Obecnou závazností se rozumí povinnost dodržovat normy ČSN obecně, bez jakéhokoliv omezení, tj. všemi právnickými nebo fyzickými osobami.

Pokračovat
Právní úprava technické normalizace

Právní úprava technické normalizace

Právní úprava technické normalizace je obsažena v zákonu č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb. a zákona č. 102/2001 Sb. Zákon č. 22/1997 Sb. nabyl účinnosti 1.9. 1997. Cílem jeho vypracování bylo vytvořit základ právní úpravy odpovídající čl. 75 Evropské dohody, která obsahuje závazek ČR dosáhnout ve spolupráci s EU plné shody s technickými předpisy ES, evropskou normalizací a postupy posuzování shody.

Pokračovat

Technické normy ČSN - elektrotechnika

Vážený návštěvníku našich stránek, provést relevatní a kompletní výběr elektrotechnických norem je i při dobré znalosti oboru velmi těžké. Nejenom z důvodu, že pojem "elektrotechnické normy" je velice široký a řeší rozmanité spektrum zaměření (např. NN, VN, spotřebiče, kompatibilita, energetika, atd.), ale normy týkající se elektrotechniky jsou zařazeny i v různých oborech třídění norem ČSN.

Pokračovat

Technické normy ČSN - stavebnictví

Zde jsme pro zákazníky, kteří se potřebují zorientovat v technických normách ČSN z oboru stavebnictví, připravili výběr tříd ČSN s krátkým popisem, čím se jednotlivé třídy zabývají. Normy týkající se stavebnictví jsou, stejně jako normy z jiných odvětví, zařazeny i v jiných třídách ČSN (např. 0102 - Vyvolená čísla, normální rozměry …, 0103 - Jakost, apod.)

Pokračovat

Technické normy ČSN - požární bezpečnost a ochrana

Pokusili jsme se pro Vás připravit výběr požárních norem z různých oborů (např. elektrotechnika a energetika, zdvihací zařízení, stavebnictví, apod.).

Na rozdíl od jiných oborů jsme u požárních norem použili výpis odkazů na konkrétní normy. Pouze v některých případech (např. "Požární signalizace", "Požární bezpečnost staveb", atd.), kdy je v podtřídě obsaženo více norem týkající se požární ochrany, jsme uvedli odkaz na podtřídu nebo třídu ČSN. Teprve po kliknutí na tyto odkazy budou vypsány konkrétní normy.

Pokračovat