ČSN P CEN/TS 16188   (836801) Kaly, upravený bioodpad a půdy - Stanovení prvků ve výluzích lučavkou královskou a kyselinou dusičnou - Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS)

  • Norma: ČSN P CEN/TS 16188   (836801)
  • Název: Kaly, upravený bioodpad a půdy - Stanovení prvků ve výluzích lučavkou královskou a kyselinou dusičnou - Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS)
  • Kategorie: 8368 - Kaly, upravený bioodpad a půdy
  • Katalogový kód:90695
  • Třídící znak:836801
  • Platnost:Norma není platná - byla zrušena bez náhrady
  • Vydání:08/2012
  • Účinnost:09/2012 - 12/2021
  • Jazyk:Část nebo celá norma je v angličtině.
Je-li ohlášena chyba '404 - Soubor nebo adresář nebyl nalezen' - náhled normy není vydavetelem ČSN poskytnut ke zveřejnění.