ČSN P CEN/TS 16178   (836805) Kaly, upravený bioodpad a půdy - Stanovení farmaceutických výrobků

  • Třídící znak:836805
  • Platnost:Norma není platná - byla zrušena bez náhrady
  • Vydání:08/2012
  • Účinnost:09/2012 - 03/2018
  • Jazyk:Část nebo celá norma je v angličtině.
Je-li ohlášena chyba '404 - Soubor nebo adresář nebyl nalezen' - náhled normy není vydavetelem ČSN poskytnut ke zveřejnění.