8358 - Vnitřní ovzduší

Seznam norem ČSN obsahuje informace o platnosti, o vydaných změnách a opravách norem ČSN. Seznam též obsahuje odkazy na náhrady již zrušených norem a náhledy obsahu, které byly poskytnuty vydavatelem ke zveřejnění.

Vyhledat normu ČSN lze prokliknutím na daný obor a podobor nebo zadáním čísla normy ČSN nebo slov očekávaných v názvu normy do vyhledávacího políčka v horním panelu.

loading

ČSN EN ISO 16000-1   (835801) Vnitřní ovzduší - Část 1: Obecná hlediska odběru vzorků Norma Kat. číslo: 77747

 Vnitřní ovzduší - Část 1: Obecná hlediska odběru vzorků
Dlouhý název: Vnitřní ovzduší - Část 1: Obecná hlediska odběru vzorků
Krátký název: Norma
Třídící znak: 835801
Platnost: Norma je platná
Vydání: 02/2007
Účinnost: 03/2007 - doposud
Jazyk: Norma je v češtině.
315,00 
315,00  s DPH

ČSN EN ISO 16000-2   (835801) Vnitřní ovzduší - Část 2: Odběr vzorků při stanovení formaldehydu Norma Kat. číslo: 77748

 Vnitřní ovzduší - Část 2: Odběr vzorků při stanovení formaldehydu
Dlouhý název: Vnitřní ovzduší - Část 2: Odběr vzorků při stanovení formaldehydu
Krátký název: Norma
Třídící znak: 835801
Platnost: Norma je platná
Vydání: 02/2007
Účinnost: 03/2007 - doposud
Jazyk: Norma je v češtině.
211,00 
211,00  s DPH

ČSN EN ISO 16000-5   (835801) Vnitřní ovzduší - Část 5: Postup odběru vzorků těkavých organických látek (VOC) Norma Kat. číslo: 79430

 Vnitřní ovzduší - Část 5: Postup odběru vzorků těkavých organických látek (VOC)
Dlouhý název: Vnitřní ovzduší - Část 5: Postup odběru vzorků těkavých organických látek (VOC)
Krátký název: Norma
Třídící znak: 835801
Platnost: Norma je platná
Vydání: 09/2007
Účinnost: 10/2007 - doposud
Jazyk: Norma je v češtině.
211,00 
211,00  s DPH

ČSN EN ISO 16000-7   (835801) Vnitřní ovzduší - Část 7: Postup odběru vzorků při stanovení koncentrace azbestových vláken v ovzduší Norma Kat. číslo: 79849

 Vnitřní ovzduší - Část 7: Postup odběru vzorků při stanovení koncentrace azbestových vláken v ovzduší
Dlouhý název: Vnitřní ovzduší - Část 7: Postup odběru vzorků při stanovení koncentrace azbestových vláken v ovzduší
Krátký název: Norma
Třídící znak: 835801
Platnost: Norma není platná
Vydání: 03/2008
Účinnost: 04/2008 - 05/2008
Jazyk: Část nebo celá norma je v angličtině.
Norma byla nahrazena těmito normami: ČSN EN ISO 16000-7   (835801)
Detail

ČSN EN ISO 16000-7   (835801) Vnitřní ovzduší - Část 7: Postup odběru vzorku při stanovení koncentrace azbestových vláken v ovzduší Norma Kat. číslo: 80883

 Vnitřní ovzduší - Část 7: Postup odběru vzorku při stanovení koncentrace azbestových vláken v ovzduší
Dlouhý název: Vnitřní ovzduší - Část 7: Postup odběru vzorku při stanovení koncentrace azbestových vláken v ovzduší
Krátký název: Norma
Třídící znak: 835801
Platnost: Norma je platná
Vydání: 05/2008
Účinnost: 06/2008 - doposud
Jazyk: Norma je v češtině.
325,00 
325,00  s DPH

ČSN EN ISO 16000-9   (835801) Vnitřní ovzduší - Část 9: Stanovení emisí těkavých organických látek ze stavebních materiálů a nábytku - Metoda zkušební komory základní norma Kat. číslo: 77742

 Vnitřní ovzduší - Část 9: Stanovení emisí těkavých organických látek ze stavebních materiálů a nábytku - Metoda zkušební komory
Dlouhý název: Vnitřní ovzduší - Část 9: Stanovení emisí těkavých organických látek ze stavebních materiálů a nábytku - Metoda zkušební komory
Krátký název: základní norma
Třídící znak: 835801
Platnost: Norma je platná
Vydání: 02/2007
Účinnost: 03/2007 - doposud
Jazyk: Norma je v češtině.

Objednat kompletní normu

216,00 
216,00  s DPH
Vysvětlení k objednávce kompletní normy
Objednat kompletní normu znamená objednat základní normu a všechny její dodatky (změny a opravy). Cena je součtem jednotlivých položek.

ČSN EN ISO 16000-9   (835801) Vnitřní ovzduší - Část 9: Stanovení emisí těkavých organických látek ze stavebních materiálů a nábytku - Metoda zkušební komory základní norma

Kat. číslo: 77742
211,00 
211,00  s DPH
Položky normy

ČSN EN ISO 16000-9   (835801) - oprava 1 05.08 oprava 1 05.08

Kat. číslo: 81001
5,00 
5,00  s DPH

ČSN EN ISO 16000-10   (835801) Vnitřní ovzduší - Část 10: Stanovení emisí těkavých organických látek ze stavebních materiálů a nábytku - Metoda zkušební cely Norma Kat. číslo: 77743

 Vnitřní ovzduší - Část 10: Stanovení emisí těkavých organických látek ze stavebních materiálů a nábytku - Metoda zkušební cely
Dlouhý název: Vnitřní ovzduší - Část 10: Stanovení emisí těkavých organických látek ze stavebních materiálů a nábytku - Metoda zkušební cely
Krátký název: Norma
Třídící znak: 835801
Platnost: Norma je platná
Vydání: 02/2007
Účinnost: 03/2007 - doposud
Jazyk: Norma je v češtině.
315,00 
315,00  s DPH

ČSN EN ISO 16000-11   (835801) Vnitřní ovzduší - Část 11: Stanovení emisí těkavých organických látek ze stavebních materiálů a nábytku - Odběr, uchovávání a úprava vzorků Norma Kat. číslo: 77744

 Vnitřní ovzduší - Část 11: Stanovení emisí těkavých organických látek ze stavebních materiálů a nábytku - Odběr, uchovávání a úprava vzorků
Dlouhý název: Vnitřní ovzduší - Část 11: Stanovení emisí těkavých organických látek ze stavebních materiálů a nábytku - Odběr, uchovávání a úprava vzorků
Krátký název: Norma
Třídící znak: 835801
Platnost: Norma je platná
Vydání: 02/2007
Účinnost: 03/2007 - doposud
Jazyk: Norma je v češtině.
211,00 
211,00  s DPH

ČSN EN ISO 16000-12   (835801) Vnitřní ovzduší - Část 12: Postup odběru vzorků při stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH), polychlorovaných dibenzo-p-dioxinů (PCDD), polychlorovaných dibenzofuranů (PCDF) a polychlorovaných bifenylů (PCB) Norma Kat. číslo: 81284

 Vnitřní ovzduší - Část 12: Postup odběru vzorků při stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH), polychlorovaných dibenzo-p-dioxinů (PCDD), polychlorovaných dibenzofuranů (PCDF) a polychlorovaných bifenylů (PCB)
Dlouhý název: Vnitřní ovzduší - Část 12: Postup odběru vzorků při stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH), polychlorovaných dibenzo-p-dioxinů (PCDD), polychlorovaných dibenzofuranů (PCDF) a polychlorovaných bifenylů (PCB)
Krátký název: Norma
Třídící znak: 835801
Platnost: Norma není platná
Vydání: 09/2008
Účinnost: 10/2008 - 02/2010
Jazyk: Část nebo celá norma je v angličtině.
Norma byla nahrazena těmito normami: ČSN EN ISO 16000-12   (835801)
Detail