ČSN EN ISO 16000-9   (835801) Vnitřní ovzduší - Část 9: Stanovení emisí těkavých organických látek ze stavebních materiálů a nábytku - Metoda zkušební komory

  • Norma: ČSN EN ISO 16000-9   (835801)
  • Název: Vnitřní ovzduší - Část 9: Stanovení emisí těkavých organických látek ze stavebních materiálů a nábytku - Metoda zkušební komory
  • Kategorie: 8358 - Vnitřní ovzduší
  • Katalogový kód:77742
  • Třídící znak:835801
  • Platnost:Norma je platná
  • Vydání:02/2007
  • Účinnost:03/2007 - doposud
  • Jazyk:Norma je v češtině.
Koupit celou normu Vysvětlení k objednávce kompletní normy Objednat kompletní normu znamená objednat základní normu a všechny její dodatky (změny a opravy). Cena je součtem jednotlivých položek.
216,00 
216,00  s DPH

ČSN EN ISO 16000-9   (835801) Vnitřní ovzduší - Část 9: Stanovení emisí těkavých organických látek ze stavebních materiálů a nábytku - Metoda zkušební komory základní norma Kat. číslo: 77742

 Vnitřní ovzduší - Část 9: Stanovení emisí těkavých organických látek ze stavebních materiálů a nábytku - Metoda zkušební komory
Dlouhý název: Vnitřní ovzduší - Část 9: Stanovení emisí těkavých organických látek ze stavebních materiálů a nábytku - Metoda zkušební komory
Krátký název: základní norma
Třídící znak: 835801
Platnost: Norma je platná
Vydání: 02/2007
Účinnost: 03/2007 - doposud
Jazyk: Norma je v češtině.
211,00 
211,00  s DPH
Položky normy

ČSN EN ISO 16000-9   (835801) - oprava 1 05.08 oprava 1 05.08 Kat. číslo: 81001

Krátký název: oprava 1 05.08
Platnost: Norma je platná
Vydání: neznámé
Účinnost: / - /
5,00 
5,00  s DPH
Je-li ohlášena chyba '404 - Soubor nebo adresář nebyl nalezen' - náhled normy není vydavetelem ČSN poskytnut ke zveřejnění.