ČSN EN ISO 16000-7   (835801) Vnitřní ovzduší - Část 7: Postup odběru vzorků při stanovení koncentrace azbestových vláken v ovzduší

  • Norma: ČSN EN ISO 16000-7   (835801)
  • Název: Vnitřní ovzduší - Část 7: Postup odběru vzorků při stanovení koncentrace azbestových vláken v ovzduší
  • Kategorie: 8358 - Vnitřní ovzduší
  • Katalogový kód:79849
  • Třídící znak:835801
  • Platnost:Norma není platná
  • Vydání:03/2008
  • Účinnost:04/2008 - 05/2008
  • Jazyk:Část nebo celá norma je v angličtině.
Norma byla nahrazena těmito normami: ČSN EN ISO 16000-7   (835801)
Je-li ohlášena chyba '404 - Soubor nebo adresář nebyl nalezen' - náhled normy není vydavetelem ČSN poskytnut ke zveřejnění.