8367 - Kvalita půdy - chemické metody - organické látky

Seznam norem ČSN obsahuje informace o platnosti, o vydaných změnách a opravách norem ČSN. Seznam též obsahuje odkazy na náhrady již zrušených norem a náhledy obsahu, které byly poskytnuty vydavatelem ke zveřejnění.

Vyhledat normu ČSN lze prokliknutím na daný obor a podobor nebo zadáním čísla normy ČSN nebo slov očekávaných v názvu normy do vyhledávacího políčka v horním panelu.

loading

ČSN EN ISO 16703   (836701) Kvalita půdy - Stanovení obsahu uhlovodíků C10 až C40 plynovou chromatografií Norma Kat. číslo: 89981

 Kvalita půdy - Stanovení obsahu uhlovodíků C10 až C40 plynovou chromatografií
Dlouhý název: Kvalita půdy - Stanovení obsahu uhlovodíků C10 až C40 plynovou chromatografií
Krátký název: Norma
Třídící znak: 836701
Platnost: Norma je platná
Vydání: 01/2012
Účinnost: 02/2012 - doposud
Jazyk: Norma je v češtině.
211,00 
211,00  s DPH

ČSN EN ISO 22892   (836701) Kvalita půdy - Pokyny pro identifikaci cílových sloučenin plynovou chromatografií a hmotnostní spektrometrií Norma Kat. číslo: 89945

 Kvalita půdy - Pokyny pro identifikaci cílových sloučenin plynovou chromatografií a hmotnostní spektrometrií
Dlouhý název: Kvalita půdy - Pokyny pro identifikaci cílových sloučenin plynovou chromatografií a hmotnostní spektrometrií
Krátký název: Norma
Třídící znak: 836701
Platnost: Norma je platná
Vydání: 01/2012
Účinnost: 02/2012 - doposud
Jazyk: Norma je v češtině.
315,00 
315,00  s DPH

ČSN P CEN ISO/TS 29843-1   (836702) Kvalita půdy - Stanovení diverzity půdního mikrobiálního společenstva - Část 1: Metoda s použitím analýzy fosfolipidových mastných kyselin (PLFA) a fosfolipidových ether-lipidů (PLEL) Norma Kat. číslo: 97495

 Kvalita půdy - Stanovení diverzity půdního mikrobiálního společenstva - Část 1: Metoda s použitím analýzy fosfolipidových mastných kyselin (PLFA) a fosfolipidových ether-lipidů (PLEL)
Dlouhý název: Kvalita půdy - Stanovení diverzity půdního mikrobiálního společenstva - Část 1: Metoda s použitím analýzy fosfolipidových mastných kyselin (PLFA) a fosfolipidových ether-lipidů (PLEL)
Krátký název: Norma
Třídící znak: 836702
Platnost: Norma je platná
Vydání: 08/2015
Účinnost: 09/2015 - doposud
Jazyk: Část nebo celá norma je v angličtině.
315,00 
315,00  s DPH

ČSN P CEN ISO/TS 29843-2   (836702) Kvalita půdy - Stanovení diverzity půdního mikrobiálního společenstva - Část 2: Metoda s použitím analýzy fosfolipidových mastných kyselin (PLFA) a jednoduché extrakce PLFA Norma Kat. číslo: 97499

 Kvalita půdy - Stanovení diverzity půdního mikrobiálního společenstva - Část 2: Metoda s použitím analýzy fosfolipidových mastných kyselin (PLFA) a jednoduché extrakce PLFA
Dlouhý název: Kvalita půdy - Stanovení diverzity půdního mikrobiálního společenstva - Část 2: Metoda s použitím analýzy fosfolipidových mastných kyselin (PLFA) a jednoduché extrakce PLFA
Krátký název: Norma
Třídící znak: 836702
Platnost: Norma není platná
Vydání: 08/2015
Účinnost: 09/2015 - 02/2022
Jazyk: Část nebo celá norma je v angličtině.
Norma byla nahrazena těmito normami: ČSN P CEN ISO/TS 29843-2   (836702)
Detail

ČSN P CEN ISO/TS 29843-2   (836702) Kvalita půdy - Stanovení diverzity půdního mikrobiálního společenstva - Část 2: Metoda s použitím analýzy fosfolipidových mastných kyselin (PLFA) a jednoduché extrakce PLFA Norma Kat. číslo: 513515

 Kvalita půdy - Stanovení diverzity půdního mikrobiálního společenstva - Část 2: Metoda s použitím analýzy fosfolipidových mastných kyselin (PLFA) a jednoduché extrakce PLFA
Dlouhý název: Kvalita půdy - Stanovení diverzity půdního mikrobiálního společenstva - Část 2: Metoda s použitím analýzy fosfolipidových mastných kyselin (PLFA) a jednoduché extrakce PLFA
Krátký název: Norma
Třídící znak: 836702
Platnost: Norma je platná
Vydání: 02/2022
Účinnost: 03/2022 - doposud
Jazyk: Část nebo celá norma je v angličtině.
211,00 
211,00  s DPH

ČSN EN ISO 11504   (836703) Kvalita půdy - Hodnocení dopadu půd kontaminovaných ropnými uhlovodíky Norma Kat. číslo: 504556

 Kvalita půdy - Hodnocení dopadu půd kontaminovaných ropnými uhlovodíky
Dlouhý název: Kvalita půdy - Hodnocení dopadu půd kontaminovaných ropnými uhlovodíky
Krátký název: Norma
Třídící znak: 836703
Platnost: Norma je platná
Vydání: 06/2018
Účinnost: 07/2018 - doposud
Jazyk: Část nebo celá norma je v angličtině.
405,00 
405,00  s DPH

ČSN EN ISO 16558-1   (836704) Kvalita půdy - Minerální uhlovodíky pro hodnocení rizik - Část 1: Stanovení alifatických a aromatických frakcí těkavých minerálních uhlovodíků s použitím plynové chromatografie (statická metoda headspace) Norma Kat. číslo: 99209

 Kvalita půdy - Minerální uhlovodíky pro hodnocení rizik - Část 1: Stanovení alifatických a aromatických frakcí těkavých minerálních uhlovodíků s použitím plynové chromatografie (statická metoda headspace)
Dlouhý název: Kvalita půdy - Minerální uhlovodíky pro hodnocení rizik - Část 1: Stanovení alifatických a aromatických frakcí těkavých minerálních uhlovodíků s použitím plynové chromatografie (statická metoda headspace)
Krátký název: Norma
Třídící znak: 836704
Platnost: Norma není platná
Vydání: 04/2016
Účinnost: 05/2016 - 09/2017
Jazyk: Část nebo celá norma je v angličtině.
Norma byla nahrazena těmito normami: ČSN EN ISO 16558-1   (836704)
Detail

ČSN EN ISO 16558-1   (836704) Kvalita půdy - Ropné uhlovodíky pro hodnocení rizik - Část 1: Stanovení alifatických a aromatických frakcí těkavých ropných uhlovodíků s použitím plynové chromatografie (statická metoda headspace) základní norma Kat. číslo: 503213

 Kvalita půdy - Ropné uhlovodíky pro hodnocení rizik - Část 1: Stanovení alifatických a aromatických frakcí těkavých ropných uhlovodíků s použitím plynové chromatografie (statická metoda headspace)
Dlouhý název: Kvalita půdy - Ropné uhlovodíky pro hodnocení rizik - Část 1: Stanovení alifatických a aromatických frakcí těkavých ropných uhlovodíků s použitím plynové chromatografie (statická metoda headspace)
Krátký název: základní norma
Třídící znak: 836704
Platnost: Norma je platná
Vydání: 09/2017
Účinnost: 10/2017 - doposud
Jazyk: Norma je v češtině.

Objednat kompletní normu

441,00 
441,00  s DPH
Vysvětlení k objednávce kompletní normy
Objednat kompletní normu znamená objednat základní normu a všechny její dodatky (změny a opravy). Cena je součtem jednotlivých položek.

ČSN EN ISO 16558-1   (836704) Kvalita půdy - Ropné uhlovodíky pro hodnocení rizik - Část 1: Stanovení alifatických a aromatických frakcí těkavých ropných uhlovodíků s použitím plynové chromatografie (statická metoda headspace) základní norma

Kat. číslo: 503213
315,00 
315,00  s DPH
Položky normy

ČSN EN ISO 16558-1   (836704) - změna A1 12.20 změna A1 12.20

Kat. číslo: 511469
126,00 
126,00  s DPH

ČSN P CEN ISO/TS 16558-2   (836704) Kvalita půdy - Minerální uhlovodíky pro hodnocení rizik - Část 2: Stanovení alifatických a aromatických frakcí málo těkavých minerálních uhlovodíků s použitím plynové chromatografie s plamenoionizační detekcí (GC/FID) Norma Kat. číslo: 500997

 Kvalita půdy - Minerální uhlovodíky pro hodnocení rizik - Část 2: Stanovení alifatických a aromatických frakcí málo těkavých minerálních uhlovodíků s použitím plynové chromatografie s plamenoionizační detekcí (GC/FID)
Dlouhý název: Kvalita půdy - Minerální uhlovodíky pro hodnocení rizik - Část 2: Stanovení alifatických a aromatických frakcí málo těkavých minerálních uhlovodíků s použitím plynové chromatografie s plamenoionizační detekcí (GC/FID)
Krátký název: Norma
Třídící znak: 836704
Platnost: Norma je platná
Vydání: 01/2017
Účinnost: 02/2017 - doposud
Jazyk: Část nebo celá norma je v angličtině.
325,00 
325,00  s DPH