ČSN P CEN ISO/TS 29843-2   (836702) Kvalita půdy - Stanovení diverzity půdního mikrobiálního společenstva - Část 2: Metoda s použitím analýzy fosfolipidových mastných kyselin (PLFA) a jednoduché extrakce PLFA

  • Norma: ČSN P CEN ISO/TS 29843-2   (836702)
  • Název: Kvalita půdy - Stanovení diverzity půdního mikrobiálního společenstva - Část 2: Metoda s použitím analýzy fosfolipidových mastných kyselin (PLFA) a jednoduché extrakce PLFA
  • Kategorie: 8367 - Kvalita půdy - chemické metody - organické látky
  • Katalogový kód:97499
  • Třídící znak:836702
  • Platnost:Norma není platná
  • Vydání:08/2015
  • Účinnost:09/2015 - 02/2022
  • Jazyk:Část nebo celá norma je v angličtině.
Norma byla nahrazena těmito normami: ČSN P CEN ISO/TS 29843-2   (836702)
Je-li ohlášena chyba '404 - Soubor nebo adresář nebyl nalezen' - náhled normy není vydavetelem ČSN poskytnut ke zveřejnění.