8356 - Metody a přístroje pro měření tuhých imisí a spadu

Seznam norem ČSN obsahuje informace o platnosti, o vydaných změnách a opravách norem ČSN. Seznam též obsahuje odkazy na náhrady již zrušených norem a náhledy obsahu, které byly poskytnuty vydavatelem ke zveřejnění.

Vyhledat normu ČSN lze prokliknutím na daný obor a podobor nebo zadáním čísla normy ČSN nebo slov očekávaných v názvu normy do vyhledávacího políčka v horním panelu.

loading

ČSN 83 5611   (835611) Ochrana ovzduší. Měření imisí polétavého prachu gravimetrickou metodou Norma Kat. číslo: 31831

 Ochrana ovzduší. Měření imisí polétavého prachu gravimetrickou metodou
Dlouhý název: Ochrana ovzduší. Měření imisí polétavého prachu gravimetrickou metodou
Krátký název: Norma
Třídící znak: 835611
Platnost: Norma není platná - byla zrušena bez náhrady
Vydání: neznámé
Účinnost: 01/1985 - 10/2011
Jazyk: Norma je v češtině (vydaná před r.1993 může být ve slovenštině).

ČSN EN 12341   (835612) Kvalita ovzduší - Stanovení frakce PM10 aerosolových částic - Referenční metoda a postup při terénní zkoušce ověření požadované těsnosti shody mezi výsledky hodnocené a referenční metody Norma Kat. číslo: 58417

 Kvalita ovzduší - Stanovení frakce PM10 aerosolových částic - Referenční metoda a postup při terénní zkoušce ověření požadované těsnosti shody mezi výsledky hodnocené a referenční metody
Dlouhý název: Kvalita ovzduší - Stanovení frakce PM10 aerosolových částic - Referenční metoda a postup při terénní zkoušce ověření požadované těsnosti shody mezi výsledky hodnocené a referenční metody
Krátký název: Norma
Třídící znak: 835612
Platnost: Norma není platná
Vydání: 04/2000
Účinnost: 05/2000 - 11/2014
Jazyk: Norma je v češtině.
Norma byla nahrazena těmito normami: ČSN EN 12341   (835612)
Detail

ČSN EN 12341   (835612) Kvalita ovzduší - Referenční gravimetrická metoda stanovení hmotnostní koncentrace frakcí aerosolových částic PM10 a PM2,5 Norma Kat. číslo: 95891

 Kvalita ovzduší - Referenční gravimetrická metoda stanovení hmotnostní koncentrace frakcí aerosolových částic PM10 a PM2,5
Dlouhý název: Kvalita ovzduší - Referenční gravimetrická metoda stanovení hmotnostní koncentrace frakcí aerosolových částic PM10 a PM2,5
Krátký název: Norma
Třídící znak: 835612
Platnost: Norma není platná
Vydání: 11/2014
Účinnost: 12/2014 - 01/2024
Jazyk: Část nebo celá norma je v angličtině.
Norma byla nahrazena těmito normami: ČSN EN 12341   (835612)
Detail

ČSN EN 12341   (835612) Kvalita ovzduší - Referenční gravimetrická metoda stanovení hmotnostní koncentrace frakcí aerosolových částic PM10 a PM2,5 Norma Kat. číslo: 518188

 Kvalita ovzduší - Referenční gravimetrická metoda stanovení hmotnostní koncentrace frakcí aerosolových částic PM10 a PM2,5
Dlouhý název: Kvalita ovzduší - Referenční gravimetrická metoda stanovení hmotnostní koncentrace frakcí aerosolových částic PM10 a PM2,5
Krátký název: Norma
Třídící znak: 835612
Platnost: Norma je platná
Vydání: 01/2024
Účinnost: 02/2024 - doposud
Jazyk: Část nebo celá norma je v angličtině.
574,00 
574,00  s DPH

ČSN EN 14907   (835613) Kvalita ovzduší - Normovaná gravimetrická metoda stanovení frakce PM2,5 aerosolových částic Norma Kat. číslo: 75336

 Kvalita ovzduší - Normovaná gravimetrická metoda stanovení frakce PM2,5 aerosolových částic
Dlouhý název: Kvalita ovzduší - Normovaná gravimetrická metoda stanovení frakce PM2,5 aerosolových částic
Krátký název: Norma
Třídící znak: 835613
Platnost: Norma není platná
Vydání: 03/2006
Účinnost: 04/2006 - 11/2014
Jazyk: Norma je v češtině.
Norma byla nahrazena těmito normami: ČSN EN 12341   (835612)
Detail

ČSN EN 14902   (835621) Kvalita ovzduší - Normovaná metoda stanovení Pb, Cd, As a Ni ve frakci PM10 aerosolových částic základní norma Kat. číslo: 75294

 Kvalita ovzduší - Normovaná metoda stanovení Pb, Cd, As a Ni ve frakci PM10 aerosolových částic
Dlouhý název: Kvalita ovzduší - Normovaná metoda stanovení Pb, Cd, As a Ni ve frakci PM10 aerosolových částic
Krátký název: základní norma
Třídící znak: 835621
Platnost: Norma je platná
Vydání: 02/2006
Účinnost: 03/2006 - doposud
Jazyk: Norma je v češtině.

Objednat kompletní normu

410,00 
410,00  s DPH
Vysvětlení k objednávce kompletní normy
Objednat kompletní normu znamená objednat základní normu a všechny její dodatky (změny a opravy). Cena je součtem jednotlivých položek.

ČSN EN 14902   (835621) Kvalita ovzduší - Normovaná metoda stanovení Pb, Cd, As a Ni ve frakci PM10 aerosolových částic základní norma

Kat. číslo: 75294
405,00 
405,00  s DPH
Položky normy

ČSN EN 14902   (835621) - oprava 1 12.07 oprava 1 12.07

Kat. číslo: 80156
5,00 
5,00  s DPH

ČSN EN 16913   (835625) Kvalita ovzduší - Normovaná metoda stanovení NO3-, SO4 2-, CI-,NH4+, Na+, K+, MG2+, Ca2+ v částicích frakce PM2,5 zachycených na filtrech Norma Kat. číslo: 503397

 Kvalita ovzduší - Normovaná metoda stanovení NO3-, SO4 2-, CI-,NH4+, Na+, K+, MG2+, Ca2+ v částicích frakce PM2,5 zachycených na filtrech
Dlouhý název: Kvalita ovzduší - Normovaná metoda stanovení NO3-, SO4 2-, CI-,NH4+, Na+, K+, MG2+, Ca2+ v částicích frakce PM2,5 zachycených na filtrech
Krátký název: Norma
Třídící znak: 835625
Platnost: Norma je platná
Vydání: 12/2017
Účinnost: 01/2018 - doposud
Jazyk: Část nebo celá norma je v angličtině.
525,00 
525,00  s DPH

ČSN EN 15841   (835630) Kvalita venkovního ovzduší - Normovaná metoda pro stanovení arsenu, kadmia, olova a niklu v atmosférické depozici Norma Kat. číslo: 86022

 Kvalita venkovního ovzduší - Normovaná metoda pro stanovení arsenu, kadmia, olova a niklu v atmosférické depozici
Dlouhý název: Kvalita venkovního ovzduší - Normovaná metoda pro stanovení arsenu, kadmia, olova a niklu v atmosférické depozici
Krátký název: Norma
Třídící znak: 835630
Platnost: Norma je platná
Vydání: 05/2010
Účinnost: 06/2010 - doposud
Jazyk: Norma je v češtině.
325,00 
325,00  s DPH

ČSN EN 15980   (835635) Kvalita ovzduší - Stanovení depozice benzo[a]anthracenu, benzo[b]fluoranthenu, benzo[j]fluoranthenu, benzo[k]fluoranthenu, benzo[a]pyrenu, dibenzo[a,h]anthracenu a indeno[1,2,3-cd]pyrenu Norma Kat. číslo: 89481

 Kvalita ovzduší - Stanovení depozice benzo[a]anthracenu, benzo[b]fluoranthenu, benzo[j]fluoranthenu, benzo[k]fluoranthenu, benzo[a]pyrenu, dibenzo[a,h]anthracenu a indeno[1,2,3-cd]pyrenu
Dlouhý název: Kvalita ovzduší - Stanovení depozice benzo[a]anthracenu, benzo[b]fluoranthenu, benzo[j]fluoranthenu, benzo[k]fluoranthenu, benzo[a]pyrenu, dibenzo[a,h]anthracenu a indeno[1,2,3-cd]pyrenu
Krátký název: Norma
Třídící znak: 835635
Platnost: Norma je platná
Vydání: 11/2011
Účinnost: 12/2011 - doposud
Jazyk: Norma je v češtině.
405,00 
405,00  s DPH