ČSN 83 5611   (835611) Ochrana ovzduší. Měření imisí polétavého prachu gravimetrickou metodou

  • Třídící znak:835611
  • Platnost:Norma není platná - byla zrušena bez náhrady
  • Vydání:neznámé
  • Účinnost:01/1985 - 10/2011
  • Jazyk:Norma je v češtině (vydaná před r.1993 může být ve slovenštině).
Je-li ohlášena chyba '404 - Soubor nebo adresář nebyl nalezen' - náhled normy není vydavetelem ČSN poskytnut ke zveřejnění.