8336 - Hodnocení expozice pracoviště

Seznam norem ČSN obsahuje informace o platnosti, o vydaných změnách a opravách norem ČSN. Seznam též obsahuje odkazy na náhrady již zrušených norem a náhledy obsahu, které byly poskytnuty vydavatelem ke zveřejnění.

Vyhledat normu ČSN lze prokliknutím na daný obor a podobor nebo zadáním čísla normy ČSN nebo slov očekávaných v názvu normy do vyhledávacího políčka v horním panelu.

loading

ČSN EN 689   (833631) Ovzduší na pracovišti - Měření expozice při vdechování chemických činitelů - Strategie pro testování shody s mezními hodnotami expozice při práci Norma Kat. číslo: 505555

 Ovzduší na pracovišti - Měření expozice při vdechování chemických činitelů - Strategie pro testování shody s mezními hodnotami expozice při práci
Dlouhý název: Ovzduší na pracovišti - Měření expozice při vdechování chemických činitelů - Strategie pro testování shody s mezními hodnotami expozice při práci
Krátký název: Norma
Třídící znak: 833631
Platnost: Norma není platná
Vydání: 11/2018
Účinnost: 12/2018 - 10/2019
Jazyk: Část nebo celá norma je v angličtině.
Norma byla nahrazena těmito normami: ČSN EN 689+AC   (833631)
Detail

ČSN EN 838   (833632) Ovzduší na pracovišti - Difusní sondy k odběru vzorků pro určení plynů a par - Požadavky a zkušební metody Norma Kat. číslo: 21327

 Ovzduší na pracovišti - Difusní sondy k odběru vzorků pro určení plynů a par - Požadavky a zkušební metody
Dlouhý název: Ovzduší na pracovišti - Difusní sondy k odběru vzorků pro určení plynů a par - Požadavky a zkušební metody
Krátký název: Norma
Třídící znak: 833632
Platnost: Norma není platná
Vydání: 03/1997
Účinnost: 04/1997 - 09/2010
Jazyk: Norma je v češtině.
Norma byla nahrazena těmito normami: ČSN EN 838   (833632)
Detail

ČSN EN 838   (833632) Ovzduší na pracovišti - Postupy měření plynů a par pomocí difuzních vzorkovacích zařízení - Požadavky a zkušební metody Norma Kat. číslo: 86788

 Ovzduší na pracovišti - Postupy měření plynů a par pomocí difuzních vzorkovacích zařízení - Požadavky a zkušební metody
Dlouhý název: Ovzduší na pracovišti - Postupy měření plynů a par pomocí difuzních vzorkovacích zařízení - Požadavky a zkušební metody
Krátký název: Norma
Třídící znak: 833632
Platnost: Norma je platná
Vydání: 09/2010
Účinnost: 10/2010 - doposud
Jazyk: Norma je v češtině.
325,00 
357,50  s DPH

ČSN EN 1076   (833633) Ovzduší na pracovišti - Odběrové trubice pro stanovení plynů a par - Požadavky a zkušební metody Norma Kat. číslo: 53791

 Ovzduší na pracovišti - Odběrové trubice pro stanovení plynů a par - Požadavky a zkušební metody
Dlouhý název: Ovzduší na pracovišti - Odběrové trubice pro stanovení plynů a par - Požadavky a zkušební metody
Krátký název: Norma
Třídící znak: 833633
Platnost: Norma není platná
Vydání: 10/1998
Účinnost: 11/1998 - 07/2010
Jazyk: Norma je v češtině.
Norma byla nahrazena těmito normami: ČSN EN 1076   (833633)
Detail

ČSN EN 1076   (833633) Ovzduší na pracovišti - Postupy měření plynů a par pomocí odběrových trubic - Požadavky a zkušební metody Norma Kat. číslo: 86369

 Ovzduší na pracovišti - Postupy měření plynů a par pomocí odběrových trubic - Požadavky a zkušební metody
Dlouhý název: Ovzduší na pracovišti - Postupy měření plynů a par pomocí odběrových trubic - Požadavky a zkušební metody
Krátký název: Norma
Třídící znak: 833633
Platnost: Norma není platná
Vydání: 07/2010
Účinnost: 08/2010 - 01/2020
Jazyk: Norma je v češtině.
Norma byla nahrazena těmito normami: ČSN EN ISO 22065   (833633)
Detail

ČSN EN ISO 22065   (833633) Ovzduší na pracovišti - Postupy měření plynů a par pomocí odběrových trubic - Požadavky a zkušební metody Norma Kat. číslo: 508596

 Ovzduší na pracovišti - Postupy měření plynů a par pomocí odběrových trubic - Požadavky a zkušební metody
Dlouhý název: Ovzduší na pracovišti - Postupy měření plynů a par pomocí odběrových trubic - Požadavky a zkušební metody
Krátký název: Norma
Třídící znak: 833633
Platnost: Norma není platná
Vydání: 01/2020
Účinnost: 02/2020 - 06/2021
Jazyk: Část nebo celá norma je v angličtině.
Norma byla nahrazena těmito normami: ČSN EN ISO 22065   (833633)
Detail

ČSN EN ISO 22065   (833633) Ovzduší na pracovišti - Postupy měření plynů a par pomocí odběrových trubic - Požadavky a zkušební metody Norma Kat. číslo: 512097

 Ovzduší na pracovišti - Postupy měření plynů a par pomocí odběrových trubic - Požadavky a zkušební metody
Dlouhý název: Ovzduší na pracovišti - Postupy měření plynů a par pomocí odběrových trubic - Požadavky a zkušební metody
Krátký název: Norma
Třídící znak: 833633
Platnost: Norma je platná
Vydání: 06/2021
Účinnost: 07/2021 - doposud
Jazyk: Část nebo celá norma je v angličtině.
525,00 
577,50  s DPH

ČSN EN 13205   (833634) Ovzduší na pracovišti - Posuzování výkonnosti přístrojů pro měření koncentrace vzdušných částic Norma Kat. číslo: 64724

 Ovzduší na pracovišti - Posuzování výkonnosti přístrojů pro měření koncentrace vzdušných částic
Dlouhý název: Ovzduší na pracovišti - Posuzování výkonnosti přístrojů pro měření koncentrace vzdušných částic
Krátký název: Norma
Třídící znak: 833634
Platnost: Norma není platná
Vydání: 05/2002
Účinnost: 06/2002 - 12/2002
Jazyk: Část nebo celá norma je v angličtině.
Norma byla nahrazena těmito normami: ČSN EN 13205   (833634)
Detail

ČSN EN 13205   (833634) Ovzduší na pracovišti - Posuzování funkce přístrojů pro měření koncentrace poletavého prachu Norma Kat. číslo: 66086

 Ovzduší na pracovišti - Posuzování funkce přístrojů pro měření koncentrace poletavého prachu
Dlouhý název: Ovzduší na pracovišti - Posuzování funkce přístrojů pro měření koncentrace poletavého prachu
Krátký název: Norma
Třídící znak: 833634
Platnost: Norma není platná
Vydání: 12/2002
Účinnost: 01/2003 - 03/2015
Jazyk: Norma je v češtině.