ČSN EN 1076   (833633) Ovzduší na pracovišti - Odběrové trubice pro stanovení plynů a par - Požadavky a zkušební metody

  • Norma: ČSN EN 1076   (833633)
  • Název: Ovzduší na pracovišti - Odběrové trubice pro stanovení plynů a par - Požadavky a zkušební metody
  • Kategorie: 8336 - Hodnocení expozice pracoviště
  • Katalogový kód:53791
  • Třídící znak:833633
  • Platnost:Norma není platná
  • Vydání:10/1998
  • Účinnost:11/1998 - 07/2010
  • Jazyk:Norma je v češtině.
Norma byla nahrazena těmito normami: ČSN EN 1076   (833633)