ČSN EN 13205   (833634) Ovzduší na pracovišti - Posuzování funkce přístrojů pro měření koncentrace poletavého prachu

  • Norma: ČSN EN 13205   (833634)
  • Název: Ovzduší na pracovišti - Posuzování funkce přístrojů pro měření koncentrace poletavého prachu
  • Kategorie: 8336 - Hodnocení expozice pracoviště
  • Katalogový kód:66086
  • Třídící znak:833634
  • Platnost:Norma není platná
  • Vydání:12/2002
  • Účinnost:01/2003 - 03/2015
  • Jazyk:Norma je v češtině.