7575 - Jakost vod. Chemický rozbor vod

Seznam norem ČSN obsahuje informace o platnosti, o vydaných změnách a opravách norem ČSN. Seznam též obsahuje odkazy na náhrady již zrušených norem a náhledy obsahu, které byly poskytnuty vydavatelem ke zveřejnění.

Vyhledat normu ČSN lze prokliknutím na daný obor a podobor nebo zadáním čísla normy ČSN nebo slov očekávaných v názvu normy do vyhledávacího políčka v horním panelu.

loading

ČSN 75 7505   (757505) Jakost vod - Stanovení nepolárních extrahovatelných látek metodou infračervené spektrometrie (NEL ir) základní norma Kat. číslo: 52335

 Jakost vod - Stanovení nepolárních extrahovatelných látek metodou infračervené spektrometrie (NEL ir)
Dlouhý název: Jakost vod - Stanovení nepolárních extrahovatelných látek metodou infračervené spektrometrie (NEL ir)
Krátký název: základní norma
Třídící znak: 757505
Platnost: Norma není platná - byla zrušena bez náhrady
Vydání: 08/1998
Účinnost: 09/1998 - 09/2006
Jazyk: Norma je v češtině.

ČSN 75 7506   (757506) Jakost vod - Stanovení extrahovatelných látek metodou infračervené spektrometrie (EL ir) Norma Kat. číslo: 52099

 Jakost vod - Stanovení extrahovatelných látek metodou infračervené spektrometrie (EL ir)
Dlouhý název: Jakost vod - Stanovení extrahovatelných látek metodou infračervené spektrometrie (EL ir)
Krátký název: Norma
Třídící znak: 757506
Platnost: Norma není platná
Vydání: 08/1998
Účinnost: 09/1998 - 06/2002
Jazyk: Norma je v češtině.
Norma byla nahrazena těmito normami: ČSN 75 7506   (757506)
Detail

ČSN 75 7506   (757506) Jakost vod - Stanovení extrahovatelných látek metodou infračervené spektrometrie (ELIR) základní norma Kat. číslo: 64441

 Jakost vod - Stanovení extrahovatelných látek metodou infračervené spektrometrie (ELIR)
Dlouhý název: Jakost vod - Stanovení extrahovatelných látek metodou infračervené spektrometrie (ELIR)
Krátký název: základní norma
Třídící znak: 757506
Platnost: Norma je platná
Vydání: 06/2002
Účinnost: 07/2002 - doposud
Jazyk: Norma je v češtině.

Objednat kompletní normu

247,00 
247,00  s DPH
Vysvětlení k objednávce kompletní normy
Objednat kompletní normu znamená objednat základní normu a všechny její dodatky (změny a opravy). Cena je součtem jednotlivých položek.

ČSN 75 7506   (757506) Jakost vod - Stanovení extrahovatelných látek metodou infračervené spektrometrie (ELIR) základní norma

Kat. číslo: 64441
211,00 
211,00  s DPH
Položky normy

ČSN 75 7506   (757506) - změna Z1 03.05 změna Z1 03.05

Kat. číslo: 72416
36,00 
36,00  s DPH

TNI 75 7507   (757507) Kvalita vod - Stanovení uhlovodíků C10 až C40 ve vodách s nízkou koncentrací uhlovodíků - Metoda plynové chromatografie po extrakci rozpouštědlem Norma Kat. číslo: 96708

 Kvalita vod - Stanovení uhlovodíků C10 až C40 ve vodách s nízkou koncentrací uhlovodíků - Metoda plynové chromatografie po extrakci rozpouštědlem
Dlouhý název: Kvalita vod - Stanovení uhlovodíků C10 až C40 ve vodách s nízkou koncentrací uhlovodíků - Metoda plynové chromatografie po extrakci rozpouštědlem
Krátký název: Norma
Třídící znak: 757507
Platnost: Norma je platná
Vydání: 02/2015
Účinnost: 03/2015 - doposud
Jazyk: Norma je v češtině.
198,00 
198,00  s DPH

ČSN EN ISO 9377-2   (757507) Jakost vod - Stanovení uhlovodíků C10 až C40 - Část 2: Metoda plynové chromatografie po extrakci rozpouštědlem základní norma Kat. číslo: 62848

 Jakost vod - Stanovení uhlovodíků C10 až C40 - Část 2: Metoda plynové chromatografie po extrakci rozpouštědlem
Dlouhý název: Jakost vod - Stanovení uhlovodíků C10 až C40 - Část 2: Metoda plynové chromatografie po extrakci rozpouštědlem
Krátký název: základní norma
Třídící znak: 757507
Platnost: Norma je platná
Vydání: 10/2001
Účinnost: 11/2001 - doposud
Jazyk: Norma je v češtině.

Objednat kompletní normu

387,00 
387,00  s DPH
Vysvětlení k objednávce kompletní normy
Objednat kompletní normu znamená objednat základní normu a všechny její dodatky (změny a opravy). Cena je součtem jednotlivých položek.

ČSN EN ISO 9377-2   (757507) Jakost vod - Stanovení uhlovodíků C10 až C40 - Část 2: Metoda plynové chromatografie po extrakci rozpouštědlem základní norma

Kat. číslo: 62848
315,00 
315,00  s DPH
Položky normy

ČSN EN ISO 9377-2   (757507) - změna Z1 05.07 změna Z1 05.07

Kat. číslo: 78265
72,00 
72,00  s DPH

ČSN 75 7508   (757508) Jakost vod - Stanovení extrahovatelných látek gravimetrickou metodou (ELGR) Norma Kat. číslo: 66961

 Jakost vod - Stanovení extrahovatelných látek gravimetrickou metodou (ELGR)
Dlouhý název: Jakost vod - Stanovení extrahovatelných látek gravimetrickou metodou (ELGR)
Krátký název: Norma
Třídící znak: 757508
Platnost: Norma je platná
Vydání: 04/2003
Účinnost: 05/2003 - doposud
Jazyk: Norma je v češtině.
198,00 
198,00  s DPH

ČSN 75 7509   (757509) Jakost vod - Stanovení tuků a olejů v odpadních vodách - Gravimetrická metoda po odpaření vzorku Norma Kat. číslo: 80985

 Jakost vod - Stanovení tuků a olejů v odpadních vodách - Gravimetrická metoda po odpaření vzorku
Dlouhý název: Jakost vod - Stanovení tuků a olejů v odpadních vodách - Gravimetrická metoda po odpaření vzorku
Krátký název: Norma
Třídící znak: 757509
Platnost: Norma je platná
Vydání: 05/2008
Účinnost: 06/2008 - doposud
Jazyk: Norma je v češtině.
198,00 
198,00  s DPH

ČSN ISO 11349   (757510) Jakost vod - Stanovení málo těkavých lipofilních látek - Gravimetrická metoda Norma Kat. číslo: 88866

 Jakost vod - Stanovení málo těkavých lipofilních látek - Gravimetrická metoda
Dlouhý název: Jakost vod - Stanovení málo těkavých lipofilních látek - Gravimetrická metoda
Krátký název: Norma
Třídící znak: 757510
Platnost: Norma je platná
Vydání: 08/2011
Účinnost: 09/2011 - doposud
Jazyk: Norma je v češtině.
198,00 
198,00  s DPH

ČSN EN 1484   (757515) Jakost vod - Stanovení celkového organického uhlíku (TOC) a rozpuštěného organického uhlíku (DOC) Norma Kat. číslo: 52333

 Jakost vod - Stanovení celkového organického uhlíku (TOC) a rozpuštěného organického uhlíku (DOC)
Dlouhý název: Jakost vod - Stanovení celkového organického uhlíku (TOC) a rozpuštěného organického uhlíku (DOC)
Krátký název: Norma
Třídící znak: 757515
Platnost: Norma je platná
Vydání: 07/1998
Účinnost: 08/1998 - doposud
Jazyk: Norma je v češtině.
211,00 
211,00  s DPH