ČSN 75 7509   (757509) Jakost vod - Stanovení tuků a olejů v odpadních vodách - Gravimetrická metoda po odpaření vzorku

  • Norma: ČSN 75 7509   (757509)
  • Název: Jakost vod - Stanovení tuků a olejů v odpadních vodách - Gravimetrická metoda po odpaření vzorku
  • Kategorie: 7575 - Jakost vod. Chemický rozbor vod
  • Katalogový kód:80985
  • Třídící znak:757509
  • Platnost:Norma je platná
  • Vydání:05/2008
  • Účinnost:06/2008 - doposud
  • Jazyk:Norma je v češtině.

ČSN 75 7509   (757509) Jakost vod - Stanovení tuků a olejů v odpadních vodách - Gravimetrická metoda po odpaření vzorku Norma Kat. číslo: 80985

 Jakost vod - Stanovení tuků a olejů v odpadních vodách - Gravimetrická metoda po odpaření vzorku
Dlouhý název: Jakost vod - Stanovení tuků a olejů v odpadních vodách - Gravimetrická metoda po odpaření vzorku
Krátký název: Norma
Třídící znak: 757509
Platnost: Norma je platná
Vydání: 05/2008
Účinnost: 06/2008 - doposud
Jazyk: Norma je v češtině.
198,00 
217,80  s DPH