6562 - Zkušební metody pro ropné oleje

Seznam norem ČSN obsahuje informace o platnosti, o vydaných změnách a opravách norem ČSN. Seznam též obsahuje odkazy na náhrady již zrušených norem a náhledy obsahu, které byly poskytnuty vydavatelem ke zveřejnění.

Vyhledat normu ČSN lze prokliknutím na daný obor a podobor nebo zadáním čísla normy ČSN nebo slov očekávaných v názvu normy do vyhledávacího políčka v horním panelu.

loading

ČSN EN 16143   (656203) Ropné výrobky - Stanovení obsahu benzo[a]pyrenu a vybraných polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH) v plnicích olejích - Postup s čištěním dvojnásobnou kapalinovou chromatografií a analýzou plynovou chromatografií s hmotnostním spektrometrem (GC/MS) Norma Kat. číslo: 92862

 Ropné výrobky - Stanovení obsahu benzo[a]pyrenu a vybraných polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH) v plnicích olejích - Postup s čištěním dvojnásobnou kapalinovou chromatografií a analýzou plynovou chromatografií s hmotnostním spektrometrem (GC/MS)
Dlouhý název: Ropné výrobky - Stanovení obsahu benzo[a]pyrenu a vybraných polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH) v plnicích olejích - Postup s čištěním dvojnásobnou kapalinovou chromatografií a analýzou plynovou chromatografií s hmotnostním spektrometrem (GC/MS)
Krátký název: Norma
Třídící znak: 656203
Platnost: Norma je platná
Vydání: 07/2013
Účinnost: 08/2013 - doposud
Jazyk: Část nebo celá norma je v angličtině.
315,00 
315,00  s DPH

ČSN EN 12766-1   (656205) Ropné výrobky a použité oleje - Stanovení PCB a podobných výrobků - Část 1: Oddělení a stanovení kongenerů PCB plynovou chromatografií (GC) za použití detektoru elektronového záchytu (ECD) Norma Kat. číslo: 59321

 Ropné výrobky a použité oleje - Stanovení PCB a podobných výrobků - Část 1: Oddělení a stanovení kongenerů PCB plynovou chromatografií (GC) za použití detektoru elektronového záchytu (ECD)
Dlouhý název: Ropné výrobky a použité oleje - Stanovení PCB a podobných výrobků - Část 1: Oddělení a stanovení kongenerů PCB plynovou chromatografií (GC) za použití detektoru elektronového záchytu (ECD)
Krátký název: Norma
Třídící znak: 656205
Platnost: Norma není platná
Vydání: 10/2000
Účinnost: 11/2000 - 06/2003
Jazyk: Část nebo celá norma je v angličtině.
Norma byla nahrazena těmito normami: ČSN EN 12766-1   (656205)
Detail

ČSN EN 12766-1   (656205) Ropné výrobky a upotřebené oleje - Stanovení PCB a příbuzných výrobků - Část 1: Separace a stanovení vybraných PCB kongenerů plynovou chromatografií (GC) použitím detektoru elektronového záchytu (ECD) Norma Kat. číslo: 66578

 Ropné výrobky a upotřebené oleje - Stanovení PCB a příbuzných výrobků - Část 1: Separace a stanovení vybraných PCB kongenerů plynovou chromatografií (GC) použitím detektoru elektronového záchytu (ECD)
Dlouhý název: Ropné výrobky a upotřebené oleje - Stanovení PCB a příbuzných výrobků - Část 1: Separace a stanovení vybraných PCB kongenerů plynovou chromatografií (GC) použitím detektoru elektronového záchytu (ECD)
Krátký název: Norma
Třídící znak: 656205
Platnost: Norma je platná
Vydání: 06/2003
Účinnost: 07/2003 - doposud
Jazyk: Norma je v češtině.
325,00 
325,00  s DPH

ČSN EN 12766-2   (656205) Ropné výrobky a použité oleje - Stanovení PCB a podobných výrobků - Část 2: Výpočet obsahu polychlorovaného bifenylu Norma Kat. číslo: 63226

 Ropné výrobky a použité oleje - Stanovení PCB a podobných výrobků - Část 2: Výpočet obsahu polychlorovaného bifenylu
Dlouhý název: Ropné výrobky a použité oleje - Stanovení PCB a podobných výrobků - Část 2: Výpočet obsahu polychlorovaného bifenylu
Krátký název: Norma
Třídící znak: 656205
Platnost: Norma není platná
Vydání: 02/2002
Účinnost: 03/2002 - 09/2005
Jazyk: Část nebo celá norma je v angličtině.
Norma byla nahrazena těmito normami: ČSN EN 12766-2   (656205)
Detail

ČSN EN 12766-2   (656205) Ropné výrobky a upotřebené oleje - Stanovení PCB a příbuzných sloučenin - Část 2: Výpočet obsahu polychlorovaného bifenylu (PCB) Norma Kat. číslo: 74049

 Ropné výrobky a upotřebené oleje - Stanovení PCB a příbuzných sloučenin - Část 2: Výpočet obsahu polychlorovaného bifenylu (PCB)
Dlouhý název: Ropné výrobky a upotřebené oleje - Stanovení PCB a příbuzných sloučenin - Část 2: Výpočet obsahu polychlorovaného bifenylu (PCB)
Krátký název: Norma
Třídící znak: 656205
Platnost: Norma je platná
Vydání: 09/2005
Účinnost: 10/2005 - doposud
Jazyk: Norma je v češtině.
211,00 
211,00  s DPH

ČSN EN 12766-3   (656205) Ropné výrobky a upotřebené oleje - Stanovení PCB a příbuzných výrobků - Část 3: Stanovení a výpočet obsahu polychlorovaných terphenylů (PCT) a polychlorovaných benzyltoluenů (PCBT) plynovou chromatografií (GC) s použitím detektoru elektronového záchytu (E Norma Kat. číslo: 72697

 Ropné výrobky a upotřebené oleje - Stanovení PCB a příbuzných výrobků - Část 3: Stanovení a výpočet obsahu polychlorovaných terphenylů (PCT) a polychlorovaných benzyltoluenů (PCBT) plynovou chromatografií (GC) s použitím detektoru elektronového záchytu (E
Dlouhý název: Ropné výrobky a upotřebené oleje - Stanovení PCB a příbuzných výrobků - Část 3: Stanovení a výpočet obsahu polychlorovaných terphenylů (PCT) a polychlorovaných benzyltoluenů (PCBT) plynovou chromatografií (GC) s použitím detektoru elektronového záchytu (E
Krátký název: Norma
Třídící znak: 656205
Platnost: Norma není platná
Vydání: 06/2005
Účinnost: 07/2005 - 10/2005
Jazyk: Část nebo celá norma je v angličtině.
Norma byla nahrazena těmito normami: ČSN EN 12766-3   (656205)
Detail

ČSN EN 12766-3   (656205) Ropné výrobky a upotřebené oleje - Stanovení PCB a příbuzných sloučenin - Část 3: Stanovení a kvantifikace obsahu polychlorovaných terfenylů (PCT) a polychlorovaných benzyltoluenů (PCBT) plynovou chromatografií (GC) použitím detektoru elektronového záchyt základní norma Kat. číslo: 74166

 Ropné výrobky a upotřebené oleje - Stanovení PCB a příbuzných sloučenin - Část 3: Stanovení a kvantifikace obsahu polychlorovaných terfenylů (PCT) a polychlorovaných benzyltoluenů (PCBT) plynovou chromatografií (GC) použitím detektoru elektronového záchyt
Dlouhý název: Ropné výrobky a upotřebené oleje - Stanovení PCB a příbuzných sloučenin - Část 3: Stanovení a kvantifikace obsahu polychlorovaných terfenylů (PCT) a polychlorovaných benzyltoluenů (PCBT) plynovou chromatografií (GC) použitím detektoru elektronového záchyt
Krátký název: základní norma
Třídící znak: 656205
Platnost: Norma je platná
Vydání: 10/2005
Účinnost: 11/2005 - doposud
Jazyk: Norma je v češtině.

Objednat kompletní normu

320,00 
320,00  s DPH
Vysvětlení k objednávce kompletní normy
Objednat kompletní normu znamená objednat základní normu a všechny její dodatky (změny a opravy). Cena je součtem jednotlivých položek.

ČSN EN 12766-3   (656205) Ropné výrobky a upotřebené oleje - Stanovení PCB a příbuzných sloučenin - Část 3: Stanovení a kvantifikace obsahu polychlorovaných terfenylů (PCT) a polychlorovaných benzyltoluenů (PCBT) plynovou chromatografií (GC) použitím detektoru elektronového záchyt základní norma

Kat. číslo: 74166
315,00 
315,00  s DPH
Položky normy

ČSN EN 12766-3   (656205) - oprava 1 07.07 oprava 1 07.07

Kat. číslo: 79044
5,00 
5,00  s DPH

ČSN 65 6206   (656206) Hydraulické oleje a kapaliny. Stanovení kódu čistoty Norma Kat. číslo: 30114

 Hydraulické oleje a kapaliny. Stanovení kódu čistoty
Dlouhý název: Hydraulické oleje a kapaliny. Stanovení kódu čistoty
Krátký název: Norma
Třídící znak: 656206
Platnost: Norma není platná
Vydání: neznámé
Účinnost: 05/1990 - 08/2006
Jazyk: Norma je v češtině (vydaná před r.1993 může být ve slovenštině).
Norma byla nahrazena těmito normami: ČSN ISO 4406   (656206)
Detail

ČSN ISO 4406   (656206) Hydraulické kapaliny - Kapaliny - Metoda kódování úrovně znečištění pevnými částicemi Norma Kat. číslo: 76535

 Hydraulické kapaliny - Kapaliny - Metoda kódování úrovně znečištění pevnými částicemi
Dlouhý název: Hydraulické kapaliny - Kapaliny - Metoda kódování úrovně znečištění pevnými částicemi
Krátký název: Norma
Třídící znak: 656206
Platnost: Norma není platná
Vydání: 08/2006
Účinnost: 09/2006 - 09/2021
Jazyk: Norma je v češtině.
Norma byla nahrazena těmito normami: ČSN ISO 4406   (656206)
Detail