ČSN EN 12766-1   (656205) Ropné výrobky a použité oleje - Stanovení PCB a podobných výrobků - Část 1: Oddělení a stanovení kongenerů PCB plynovou chromatografií (GC) za použití detektoru elektronového záchytu (ECD)

  • Norma: ČSN EN 12766-1   (656205)
  • Název: Ropné výrobky a použité oleje - Stanovení PCB a podobných výrobků - Část 1: Oddělení a stanovení kongenerů PCB plynovou chromatografií (GC) za použití detektoru elektronového záchytu (ECD)
  • Kategorie: 6562 - Zkušební metody pro ropné oleje
  • Katalogový kód:59321
  • Třídící znak:656205
  • Platnost:Norma není platná
  • Vydání:10/2000
  • Účinnost:11/2000 - 06/2003
  • Jazyk:Část nebo celá norma je v angličtině.
Norma byla nahrazena těmito normami: ČSN EN 12766-1   (656205)
Je-li ohlášena chyba '404 - Soubor nebo adresář nebyl nalezen' - náhled normy není vydavetelem ČSN poskytnut ke zveřejnění.