ČSN P CEN/TS 16645   (835636) Kvalita ovzduší - Metoda měření benzo[a]anthracenu, benzo[b]fluoranthenu, benzo[j]fluoranthenu, benzo[k]fluoranthenu, dibenz[a,h]anthracenu, indeno[1,2,3-cd]pyrenu a benzo[ghi]perylenu

  • Norma: ČSN P CEN/TS 16645   (835636)
  • Název: Kvalita ovzduší - Metoda měření benzo[a]anthracenu, benzo[b]fluoranthenu, benzo[j]fluoranthenu, benzo[k]fluoranthenu, dibenz[a,h]anthracenu, indeno[1,2,3-cd]pyrenu a benzo[ghi]perylenu
  • Kategorie: 8356 - Metody a přístroje pro měření tuhých imisí a spadu
  • Katalogový kód:95615
  • Třídící znak:835636
  • Platnost:Norma je platná
  • Vydání:09/2014
  • Účinnost:10/2014 - doposud
  • Jazyk:Část nebo celá norma je v angličtině.

ČSN P CEN/TS 16645   (835636) Kvalita ovzduší - Metoda měření benzo[a]anthracenu, benzo[b]fluoranthenu, benzo[j]fluoranthenu, benzo[k]fluoranthenu, dibenz[a,h]anthracenu, indeno[1,2,3-cd]pyrenu a benzo[ghi]perylenu Norma Kat. číslo: 95615

 Kvalita ovzduší - Metoda měření benzo[a]anthracenu, benzo[b]fluoranthenu, benzo[j]fluoranthenu, benzo[k]fluoranthenu, dibenz[a,h]anthracenu, indeno[1,2,3-cd]pyrenu a benzo[ghi]perylenu
Dlouhý název: Kvalita ovzduší - Metoda měření benzo[a]anthracenu, benzo[b]fluoranthenu, benzo[j]fluoranthenu, benzo[k]fluoranthenu, dibenz[a,h]anthracenu, indeno[1,2,3-cd]pyrenu a benzo[ghi]perylenu
Krátký název: Norma
Třídící znak: 835636
Platnost: Norma je platná
Vydání: 09/2014
Účinnost: 10/2014 - doposud
Jazyk: Část nebo celá norma je v angličtině.
525,00 
525,00  s DPH
Je-li ohlášena chyba '404 - Soubor nebo adresář nebyl nalezen' - náhled normy není vydavetelem ČSN poskytnut ke zveřejnění.