ČSN P CEN/TS 15864   (838010) Charakterizace odpadů - Základní charakterizační zkouška chování při vyluhování - Dynamická vyluhovací zkouška monolitických odpadů s neustálou obnovou výluhu za podmínek relevantních pro určené scénáře

  • Norma: ČSN P CEN/TS 15864   (838010)
  • Název: Charakterizace odpadů - Základní charakterizační zkouška chování při vyluhování - Dynamická vyluhovací zkouška monolitických odpadů s neustálou obnovou výluhu za podmínek relevantních pro určené scénáře
  • Kategorie: 8380 - Názvosloví odpadů
  • Katalogový kód:92726
  • Třídící znak:838010
  • Platnost:Norma není platná
  • Vydání:05/2013
  • Účinnost:06/2013 - 01/2017
  • Jazyk:Norma je v češtině.
Norma byla nahrazena těmito normami: ČSN P CEN/TS 15864   (838010)
Je-li ohlášena chyba '404 - Soubor nebo adresář nebyl nalezen' - náhled normy není vydavetelem ČSN poskytnut ke zveřejnění.