ČSN P CEN/TS 15864   (838010) Charakterizace odpadů - Základní charakterizační zkouška chování při vyluhování - Dynamická vyluhovací zkouška monolitických odpadů s neustálou obnovou výluhu za podmínek relevantních pro určené scénáře

  • Norma: ČSN P CEN/TS 15864   (838010)
  • Název: Charakterizace odpadů - Základní charakterizační zkouška chování při vyluhování - Dynamická vyluhovací zkouška monolitických odpadů s neustálou obnovou výluhu za podmínek relevantních pro určené scénáře
  • Kategorie: 8380 - Názvosloví odpadů
  • Katalogový kód:500998
  • Třídící znak:838010
  • Platnost:Norma není platná - byla zrušena bez náhrady
  • Vydání:01/2017
  • Účinnost:02/2017 - 07/2020
  • Jazyk:Část nebo celá norma je v angličtině.
Je-li ohlášena chyba '404 - Soubor nebo adresář nebyl nalezen' - náhled normy není vydavetelem ČSN poskytnut ke zveřejnění.