ČSN P CEN/TS 15863   (838009) Charakterizace odpadů - Základní charakterizační zkouška chování při vyluhování - Dynamická vyluhovací zkouška monolitických odpadů s pravidelně se opakující obnovou výluhu za stanovených zkušebních podmínek

  • Norma: ČSN P CEN/TS 15863   (838009)
  • Název: Charakterizace odpadů - Základní charakterizační zkouška chování při vyluhování - Dynamická vyluhovací zkouška monolitických odpadů s pravidelně se opakující obnovou výluhu za stanovených zkušebních podmínek
  • Kategorie: 8380 - Názvosloví odpadů
  • Katalogový kód:92727
  • Třídící znak:838009
  • Platnost:Norma není platná
  • Vydání:05/2013
  • Účinnost:06/2013 - 11/2015
  • Jazyk:Norma je v češtině.
Norma byla nahrazena těmito normami: ČSN EN 15863   (838009)
Je-li ohlášena chyba '404 - Soubor nebo adresář nebyl nalezen' - náhled normy není vydavetelem ČSN poskytnut ke zveřejnění.