ČSN ISO 2382-5   (369001) Informační technika. Slovník. Část 5: Zobrazení dat

  • Třídící znak:369001
  • Platnost:Norma není platná
  • Vydání:10/1994
  • Účinnost:11/1994 - 08/2002
  • Jazyk:Norma je v češtině.
Norma byla nahrazena těmito normami: ČSN ISO/IEC 2382-5   (369001)
Je-li ohlášena chyba '404 - Soubor nebo adresář nebyl nalezen' - náhled normy není vydavetelem ČSN poskytnut ke zveřejnění.