ČSN ISO/IEC 2382-5   (369001) Informační technologie - Slovník - Část 5: Zobrazení dat

  • Třídící znak:369001
  • Platnost:Norma není platná - byla zrušena bez náhrady
  • Vydání:08/2002
  • Účinnost:09/2002 - 10/2015
  • Jazyk:Norma je v češtině.
Je-li ohlášena chyba '404 - Soubor nebo adresář nebyl nalezen' - náhled normy není vydavetelem ČSN poskytnut ke zveřejnění.