ČSN ISO 2382-4   (369001) Informační technika. Slovník. Část 4: Organizace dat

  • Třídící znak:369001
  • Platnost:Norma není platná
  • Vydání:09/1994
  • Účinnost:10/1994 - 09/2002
  • Jazyk:Norma je v češtině.
Norma byla nahrazena těmito normami: ČSN ISO/IEC 2382-4   (369001)
Je-li ohlášena chyba '404 - Soubor nebo adresář nebyl nalezen' - náhled normy není vydavetelem ČSN poskytnut ke zveřejnění.