ČSN ISO/IEC 2382-4   (369001) Informační technologie - Slovník - Část 4: Organizace dat

  • Třídící znak:369001
  • Platnost:Norma není platná - byla zrušena bez náhrady
  • Vydání:09/2002
  • Účinnost:10/2002 - 10/2015
  • Jazyk:Norma je v češtině.
Je-li ohlášena chyba '404 - Soubor nebo adresář nebyl nalezen' - náhled normy není vydavetelem ČSN poskytnut ke zveřejnění.