ČSN EN ISO 3175   (800809) Textilie. Hodnocení stability v strojním chemickém čištění

  • Třídící znak:800809
  • Platnost:Norma není platná
  • Vydání:12/1996
  • Účinnost:01/1997 - 06/1999
  • Jazyk:Norma je v češtině.
Norma byla nahrazena těmito normami: ČSN EN ISO 3175-2   (800809)