ČSN EN ISO 3175-2   (800809) Textilie - Chemické čištění a doúpravy - Část 2: Postupy pro tetrachlorethylen

  • Třídící znak:800809
  • Platnost:Norma není platná
  • Vydání:06/1999
  • Účinnost:07/1999 - 11/2010
  • Jazyk:Norma je v češtině.
Norma byla nahrazena těmito normami: ČSN EN ISO 3175-2   (800809)