ČSN EN ISO 20483   (461401) Obiloviny a luštěniny - Stanovení obsahu dusíku a výpočet obsahu dusíkatých látek - Kjeldahlova metoda

  • Třídící znak:461401
  • Platnost:Norma není platná
  • Vydání:04/2007
  • Účinnost:05/2007 - 06/2014
  • Jazyk:Část nebo celá norma je v angličtině.
Norma byla nahrazena těmito normami: ČSN EN ISO 20483   (461401)
Je-li ohlášena chyba '404 - Soubor nebo adresář nebyl nalezen' - náhled normy není vydavetelem ČSN poskytnut ke zveřejnění.