ČSN EN ISO 20483   (461401) Obiloviny a luštěniny - Stanovení obsahu dusíku a výpočet obsahu dusíkatých látek - Kjeldahlova metoda

  • Třídící znak:461401
  • Platnost:Norma je platná
  • Vydání:06/2014
  • Účinnost:07/2014 - doposud
  • Jazyk:Část nebo celá norma je v angličtině.

ČSN EN ISO 20483   (461401) Obiloviny a luštěniny - Stanovení obsahu dusíku a výpočet obsahu dusíkatých látek - Kjeldahlova metoda Norma Kat. číslo: 95094

 Obiloviny a luštěniny - Stanovení obsahu dusíku a výpočet obsahu dusíkatých látek - Kjeldahlova metoda
Dlouhý název: Obiloviny a luštěniny - Stanovení obsahu dusíku a výpočet obsahu dusíkatých látek - Kjeldahlova metoda
Krátký název: Norma
Třídící znak: 461401
Platnost: Norma je platná
Vydání: 06/2014
Účinnost: 07/2014 - doposud
Jazyk: Část nebo celá norma je v angličtině.
315,00 
346,50  s DPH