ČSN EN ISO 16000-12   (835801) Vnitřní ovzduší - Část 12: Postup odběru vzorků při stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH), polychlorovaných dibenzo-p-dioxinů (PCDD), polychlorovaných dibenzofuranů (PCDF) a polychlorovaných bifenylů (PCB)

  • Norma: ČSN EN ISO 16000-12   (835801)
  • Název: Vnitřní ovzduší - Část 12: Postup odběru vzorků při stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH), polychlorovaných dibenzo-p-dioxinů (PCDD), polychlorovaných dibenzofuranů (PCDF) a polychlorovaných bifenylů (PCB)
  • Kategorie: 8358 - Vnitřní ovzduší
  • Katalogový kód:81284
  • Třídící znak:835801
  • Platnost:Norma není platná
  • Vydání:09/2008
  • Účinnost:10/2008 - 02/2010
  • Jazyk:Část nebo celá norma je v angličtině.
Norma byla nahrazena těmito normami: ČSN EN ISO 16000-12   (835801)
Je-li ohlášena chyba '404 - Soubor nebo adresář nebyl nalezen' - náhled normy není vydavetelem ČSN poskytnut ke zveřejnění.