ČSN EN 60645-3   (368811) Audiometry. Část 3: Signály s krátkou dobou trvání na vyšetření sluchu pro audiometrické a neurootologické účely

  • Norma: ČSN EN 60645-3   (368811)
  • Název: Audiometry. Část 3: Signály s krátkou dobou trvání na vyšetření sluchu pro audiometrické a neurootologické účely
  • Kategorie: 3688 - Elektroakustická měření
  • Katalogový kód:21131
  • Třídící znak:368811
  • Platnost:Norma není platná
  • Vydání:02/1997
  • Účinnost:03/1997 - 05/2010
  • Jazyk:Norma je v češtině.
Norma byla nahrazena těmito normami: ČSN EN 60645-3 ED.2   (368811)
Je-li ohlášena chyba '404 - Soubor nebo adresář nebyl nalezen' - náhled normy není vydavetelem ČSN poskytnut ke zveřejnění.