ČSN EN 60645-3 ED.2   (368811) Elektroakustika - Audiometry - Část 3: Zkušební signály s krátkou dobou trvání

  • Norma: ČSN EN 60645-3 ED.2   (368811)
  • Název: Elektroakustika - Audiometry - Část 3: Zkušební signály s krátkou dobou trvání
  • Kategorie: 3688 - Elektroakustická měření
  • Katalogový kód:80440
  • Třídící znak:368811
  • Platnost:Norma není platná
  • Vydání:02/2008
  • Účinnost:03/2008 - 11/2023
  • Jazyk:Část nebo celá norma je v angličtině.
Norma byla nahrazena těmito normami: ČSN EN IEC 60645-3 ED.3   (368811)
Je-li ohlášena chyba '404 - Soubor nebo adresář nebyl nalezen' - náhled normy není vydavetelem ČSN poskytnut ke zveřejnění.