ČSN EN 60645-1   (368811) Audiometry. Část 1: Tónové audiometry

  • Třídící znak:368811
  • Platnost:Norma není platná
  • Vydání:04/1996
  • Účinnost:05/1996 - 09/2002
  • Jazyk:Norma je v češtině.
Norma byla nahrazena těmito normami: ČSN EN 60645-1   (368811)
Je-li ohlášena chyba '404 - Soubor nebo adresář nebyl nalezen' - náhled normy není vydavetelem ČSN poskytnut ke zveřejnění.