ČSN EN 60645-1   (368811) Elektroakustika - Audiometrické přístroje - Část 1: Tónové audiometry

  • Norma: ČSN EN 60645-1   (368811)
  • Název: Elektroakustika - Audiometrické přístroje - Část 1: Tónové audiometry
  • Kategorie: 3688 - Elektroakustická měření
  • Katalogový kód:65370
  • Třídící znak:368811
  • Platnost:Norma není platná
  • Vydání:09/2002
  • Účinnost:10/2002 - 11/2017
  • Jazyk:Norma je v češtině.
Norma byla nahrazena těmito normami: ČSN EN 60645-1 ED.2   (368811)
Je-li ohlášena chyba '404 - Soubor nebo adresář nebyl nalezen' - náhled normy není vydavetelem ČSN poskytnut ke zveřejnění.