ČSN EN 482   (833625) Ovzduší na pracovišti - Všeobecné požadavky na postupy měření chemických látek

  • Norma: ČSN EN 482   (833625)
  • Název: Ovzduší na pracovišti - Všeobecné požadavky na postupy měření chemických látek
  • Kategorie: 8336 - Hodnocení expozice pracoviště
  • Katalogový kód:78030
  • Třídící znak:833625
  • Platnost:Norma není platná
  • Vydání:03/2007
  • Účinnost:04/2007 - 11/2012
  • Jazyk:Norma je v češtině.
Norma byla nahrazena těmito normami: ČSN EN 482   (833625)