ČSN EN 482   (833625) Expozice pracoviště - Všeobecné požadavky na postupy měření chemických látek

  • Třídící znak:833625
  • Platnost:Norma není platná
  • Vydání:11/2012
  • Účinnost:12/2012 - 04/2016
  • Jazyk:Norma je v češtině.
Norma byla nahrazena těmito normami: ČSN EN 482+A1   (833625)