ČSN EN 482   (833625) Ovzduší na pracovišti. Všeobecné požadavky na postupy pro měření chemických látek

  • Norma: ČSN EN 482   (833625)
  • Název: Ovzduší na pracovišti. Všeobecné požadavky na postupy pro měření chemických látek
  • Kategorie: 8336 - Hodnocení expozice pracoviště
  • Katalogový kód:19623
  • Třídící znak:833625
  • Platnost:Norma není platná
  • Vydání:06/1996
  • Účinnost:07/1996 - 03/2007
  • Jazyk:Norma je v češtině.
Norma byla nahrazena těmito normami: ČSN EN 482   (833625)