ČSN EN 29053   (730502) Akustika. Materiály pro použití v akustice. Stanovení odporu proti proudění vzduchu

  • Třídící znak:730502
  • Platnost:Norma není platná
  • Vydání:06/1994
  • Účinnost:07/1994 - 09/2019
  • Jazyk:Norma je v češtině.
Norma byla nahrazena těmito normami: ČSN EN ISO 9053-1   (730502)
Je-li ohlášena chyba '404 - Soubor nebo adresář nebyl nalezen' - náhled normy není vydavetelem ČSN poskytnut ke zveřejnění.