ČSN EN ISO 9053-1   (730502) Akustika - Stanovení odporu proti proudění vzduchu - Část 1: Metoda statického proudění vzduchu

  • Třídící znak:730502
  • Platnost:Norma není platná
  • Vydání:09/2019
  • Účinnost:10/2019 - 08/2020
  • Jazyk:Část nebo celá norma je v angličtině.
Norma byla nahrazena těmito normami: ČSN EN ISO 9053-1   (730502)
Je-li ohlášena chyba '404 - Soubor nebo adresář nebyl nalezen' - náhled normy není vydavetelem ČSN poskytnut ke zveřejnění.