ČSN EN 1899-1   (757517) Jakost vod - Stanovení biochemické spotřeby kyslíku po n dnech (BSKn) - Část 1: Zřeďovací a očkovací metoda s přídavkem allylthiomočoviny

  • Norma: ČSN EN 1899-1   (757517)
  • Název: Jakost vod - Stanovení biochemické spotřeby kyslíku po n dnech (BSKn) - Část 1: Zřeďovací a očkovací metoda s přídavkem allylthiomočoviny
  • Kategorie: 7575 - Jakost vod. Chemický rozbor vod
  • Katalogový kód:54543
  • Třídící znak:757517
  • Platnost:Norma není platná
  • Vydání:02/1999
  • Účinnost:03/1999 - 04/2020
  • Jazyk:Norma je v češtině.
Norma byla nahrazena těmito normami: ČSN EN ISO 5815-1   (757520)