ČSN EN 13632   (657100) Asfalty a asfaltová pojiva - Vizualizace disperze polymeru v polymerem modifikovaných asfaltech

  • Třídící znak:657100
  • Platnost:Norma není platná
  • Vydání:07/2004
  • Účinnost:08/2004 - 11/2010
  • Jazyk:Norma je v češtině.
Norma byla nahrazena těmito normami: ČSN EN 13632   (657100)