ČSN EN 13632   (657100) Asfalty a asfaltová pojiva - Vizualizace disperze polymeru v polymerem modifikovaných asfaltech

  • Třídící znak:657100
  • Platnost:Norma není platná
  • Vydání:11/2010
  • Účinnost:12/2010 - 02/2011
  • Jazyk:Část nebo celá norma je v angličtině.
Norma byla nahrazena těmito normami: ČSN EN 13632   (657100)
Je-li ohlášena chyba '404 - Soubor nebo adresář nebyl nalezen' - náhled normy není vydavetelem ČSN poskytnut ke zveřejnění.